Advies: sneller studeren om bestuursbeurs te krijgen

Studenten moeten meer studiepunten halen om in aanmerking te komen voor een bestuursbeurs. Dat adviseert een commissie die zich gebogen heeft over de toekomst van bestuursbeurzen.

Slecht presterende studenten komen in de toekomst wellicht niet meer in aanmerking voor bestuursbeurs. Een commissie stelt voor om alleen studenten met een gemiddelde van minstens 40 studiepunten per jaar een beurs te geven voor bestuurswerk. Die beurs krijgen ze dan als tegemoetkoming voor de kosten ten gevolge van studievertraging die studenten door hun bestuurswerkzaamheden oplopen.

Momenteel moeten aanvragers van een bestuursbeurs gemiddeld 30 studiepunten (ec) per jaar gehaald hebben om in aanmerking te komen voor zo'n beurs. De commissie stelt in een advies aan het universiteitsbestuur (pdf) voor deze norm te verhogen naar 40 ec. Onder normale omstandigheden kan een student student maximaal 60 ec per jaar halen.

De studiepuntennorm is een heikele issue. Studentenorganisaties vrezen dat strengere eisen het lastiger maken om nieuwe bestuursleden te vinden. In april 2012 kondigde de universiteit al aan de norm te willen verhogen naar 45 ec. Maar na forse bezwaren van studenten werd het plan in de koelkast gezet.

De commissie die aanraadt de norm naar 40 ec te verhogen, bestaat uit (ex)-leden van de universiteitsraad (één docent en twee studenten), een beleidsmedewerker van de UU, en een aantal studenten uit het Utrechtse verenigingsleven. Dat is opvallend, omdat studenten een jaar geleden nog zeer kritisch waren over eerdere plannen om de norm te verhogen.

De verhoging van de studiepunteneis zorgt er volgens de commissie voor dat "studenten die in aanmerking komen voor een bestuursbeurs de capaciteiten hebben om hun vakken binnen bepaalde tijd af te ronden". 

Het universiteitsbestuur toont zich content met de aanbeveling van de commissie. "Het college onderstreept het belang van de studievoortgangsnorm", staat in de schriftelijke reactie op het advies. 

Niet alle studenten zijn even blij met een eventuele verhoging van de studiepuntennorm. "Ik ben het er niet mee eens", zei Sanne Haringa (Partij voor de Utrechtse Student) afgelopen donderdag in een vergadering van de universiteitsraad. "Dit gaat een enorme belemmering worden om studentbestuurders te vinden."

Het universiteitsbestuur denkt niet dat de verhoging van de norm tot grote problemen zal leiden. Rector Bert van der Zwaan: "Studentbestuurders zijn vaak al goede studenten met een goede studievoortgang. En bovendien is het ook in het belang van de student zelf dat hij of zij niet teveel vertraging in de studie oploopt." 

De Universiteit Utrecht besteedt jaarlijks ongeveer 700.000 euro aan bestuursbeurzen. Eens per drie jaar maakt de UU, samen met de HU, een verdeling van bestuursbeurzen onder Utrechtse studentenverenigingen. Onlangs werd de nieuwe verdeling bekendgemaakt.

Advertentie