Advocaat moet breder worden opgeleid

Advocaten en rechters moeten breder worden opgeleid, vinden vijf grote advocatenkantoren. De Utrechtse rechtenfaculteit steunt hun oproep, maar waarschuwt ook: de master rechtsgeleerdheid moet wel zijn diepgang behouden.

Wie advocaat of rechter wil worden, moet zowel een master- als een bachelordiploma rechten op zak hebben. Achterhaald, schreven vijf advocaten in NRC Handelsblad. Een echtscheidingsadvocaat zou bijvoorbeeld verstand moeten hebben van psychologie en wie zich specialiseert in ondernemingsrecht heeft baat bij vakken als bedrijfskunde of economie.

“De gedachte is goed”, reageert Ige Dekker, hoofd van het departement rechtsgeleerdheid in Utrecht. De universiteit levert al breder opgeleide juristen af: studenten van het university college kunnen een traject volgen waarbij ze zowel een liberal arts diploma behalen als een bachelordiploma rechten. Ook in het honoursprogramma van de rechtenopleiding is veel aandacht voor andere vakgebieden. Maar het zijn volgens Dekker nog “kunstgrepen” voor relatief kleine groepen studenten.

Met het voorstel van de vijf advocaten in NRC is Dekker het eens, zij het onder voorwaarden. Als het aan hen ligt geeft elke willekeurige wo-bachelor na een juridisch schakeljaar toegang tot de masteropleiding, waarna studenten kunnen doorstromen naar de advocatenopleiding. Maar volgens Dekker is dat niet genoeg: met slechts één jaar juridische vakken op bachelorniveau missen studenten de benodigde juridische kennis voor de masteropleiding. Daardoor zou er in de master te weinig plaats zijn voor academische verdieping. “Ik zou het onaanvaardbaar vinden als het resultaat van het voorstel is dat de master rechtsgeleerdheid verandert in een loutere beroepsopleiding.”

Op dit moment moeten bachelorstudenten minstens 140 van de 180 studiepunten behalen met juridische vakken. Dekker zou dat iets willen terugbrengen, naar bijvoorbeeld 120 studiepunten. Minder vindt hij niet verantwoord. Op die manier krijgen bachelorstudenten rechten een heel jaar om bijvoorbeeld psychologie- of bedrijfskundevakken te volgen. Op hun beurt hebben psychologie- of bedrijfskundestudenten genoeg aan 120 punten juridische scholing om toegelaten te worden tot de masteropleiding en uiteindelijk de togaberoepen.

Of de geesten al overal rijp zijn voor een bredere juridische opleiding betwijfelt Dekker. In ieder geval hameren de beroepsorganisaties van de advocatuur en rechterlijke macht vooralsnog eerder op een uitbreiding van het aantal verplichte juridische vakken in de bachelor.  

Advertentie