Akwaglot verhuist naar de Botanische Tuinen

Dit is een foto van de bouw van het kunstwerk in 2021. Foto DUB

Op maandag 7 en dinsdag 8 maart zal Akwaglot gedemonteerd worden en verdwijnen uit de Catharijnesingel. Het houten kunstwerk is daar in juni 2021 gekomen in het kader van het lustrum van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medische Centrum Utrecht. Het was bedoeld als ontmoetingsplek tussen wetenschap en samenleving.

Oorspronkelijk was het idee dat Akwaglot nog toch december 2022 in de singel zou blijven liggen. Maar begin dit jaar werd duidelijk dat de gemeente daar geen toestemming voor gaf. Dat er veel kritiek kwam op het kunstwerk, zal daar zeker een rol bij gespeeld hebben. Bovendien bleek Akwaglot een obstakel voor de toeristenboten die in de zomer  aanleggen in de singel.

Als alternatieve locatie is contact gezocht met de Botanische Tuinen. Die plek was al voorzien vanaf 2023, maar nu is de verhuizing dus een jaar eerder dan gepland. In de Botanische Tuinen zal Akwaglot fungeren als een paviljoen in de Evolutietuin, die momenteel wordt aangelegd.

Deze Evolutietuin vertelt het verhaal van de ontwikkeling van het plantenrijk. Vanuit het centrale punt kun je via de paden de evolutionaire ontwikkeling van de bloemplanten letterlijk doorlopen. De tuin wordt gebruikt voor veel practica. De inrichting van de Evolutietuin wordt de komende jaren anders, op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Ontwerpbureau Hemelse Natuur is daar de afgelopen twee jaar mee bezig geweest en vanaf dit jaar is gestart met de uitvoering van de plannen.

In die tuin krijgt dus Akwaglot een plek.  Vanaf eind april is Akwaglot een van de locaties waar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden activiteiten zal organiseren rondom de viering van 900 jaar waterbeheer in het gebied.

Advertentie