Alle UU-masterprogramma's worden Engelstalig

Buitenlandse studenten melden zich in 2014 bij International Office.

Alle masterprogramma’s van de Universiteit Utrecht moeten Engelstalig worden. Net als veel bachelorvakken op niveau 3. De Universiteitsraad vraagt zich af of dat wel in het belang van de Nederlandse student en de onderwijskwaliteit is.

Volgens het universiteitsbestuur moeten studenten zich tegenwoordig na afstuderen kunnen redden in een economie die steeds internationaler opereert. Om studenten hierop voor te bereiden moet het Utrechtse onderwijs internationaler worden. In het Werkprogramma Internationalisering dat vorige week in de U-raadscommissie Strategie, Personeel en Organisatie voor het eerst werd besproken, staat hoe het College van Bestuur dit wil bereiken.

Masters, niveau 3-vakken en minoren in het Engels
De grootste verandering is wel dat het universiteitsbestuur wil dat alle masterprogramma’s Engelstalig worden. Op dit moment zijn iets meer dan de helft van alle masterprogramma’s in het Engels.

De universiteit wil hiermee Utrechtse studenten voorbereiden op een internationale arbeidsmarkt. Ook hoopt ze aantrekkelijker te worden voor buitenlandse studenten. Nu ligt de instroom van buitenlandse masterstudenten onder het landelijke gemiddelde.

Om Utrechtse bachelorstudenten voor te bereiden op een Engelstalige master, zullen de niveau 3-vakken ook in het Engels worden gegeven. Bij de Bèta- en Geofaculteit gebeurt dit al gedeeltelijk.

Een tweede voordeel van niveau 3-vakken in het Engels is dat buitenlandse promovendi dan ook college kunnen geven, zegt Margreet de Lange in de commissievergadering. Zij is van de Directie Onderwijs & Onderzoek die het Werkprogramma Internationalisering heeft opgesteld.

Een ander idee, vertelt zij tijdens de commissievergadering, is om speciale Engelstalige minoren op te zetten onder meer om buitenlandse studenten te trekken. Een minor is een samenhangend pakket van meestal vier vakken.

Een buitenlands avontuur wordt verplicht
Alle Utrechtse bachelorstudenten moeten een buitenlands avontuur aangaan. Kunnen ze niet daadwerkelijk de grens over in het academische jaar, dan zijn summerschools een uitkomst. Voor hen wordt - zo is het idee -  een online training georganiseerd voor het opdoen van ‘interculturele vaardigheden’.

Een paar groepen masterstudenten kunnen terecht komen in een international classroom. Het CvB wil een pilot uitvoeren bij twee masterprogramma’s.

Om de buitenlandse studenten gastvrijer te ontvangen, moet alle formele communicatie voortaan in het Nederlands en het Engels worden gevoerd. Het aantal masterstudenten uit het buitenland moet in 2016 zijn toegenomen naar 16 procent. In 2013 was dat nog 9 procent.

Twijfel over toename onderwijskwaliteit door het Engels
De U-raadsleden zijn niet onverdeeld positief over het voornemen om alle masterprogramma’s Engelstalig te maken. Dimphy van Erp, masterstudent Privaatrecht, kan zich niet voorstellen dat de onderwijskwaliteit van Nederlands recht gebaat is bij colleges in het Engels.

Hoewel je ook bij rechten meer in het Engels kan doen, zegt collegevoorzitter Marjan Oudeman, zouden masters die opleiden voor de Nederlandse beroepspraktijk kunnen vallen onder de uitzonderingen. “De regel wordt: alle masters in het Engels tenzij……”

Een ander kritiekpunt van de studenten is de kwaliteit van het Engels van docenten: “Uit de literatuur blijkt dat docenten die geen native speaker zijn, moeite hebben om goede voorbeelden te verwoorden en minder diepgang in de colleges brengen omdat ze in een andere dan hun moederstaal les geven.”

Daar voegt studentlid Florine Oosterloo aan toe: “Als Engelstaligheid negatieve consequenties heeft voor Nederlandse studenten, moet je het dan wel doen? Nederlands is niet alleen je moederstaal, als alles in het Engels gaat, betekent dat ook een verschraling van het Nederlands als academische taal. Ik studeer aan het University College Utrecht en ik word er niet gelukkig van om te merken dat studenten zich minder goed kunnen uitdrukken. Ik heb mijn bedenkingen bij dit hele plan.”

Opsteller van het werkprogramma Margreet de Lange zegt dat er binnen de universiteit verschillende ervaringen zijn. Zo hebben de Bèta’s en de Geo’s al Engelstalige masters en hebben geen last van het probleem dat Oosterloo schetst. “Ook het uitbreiden van het Engels naar niveau 3-vakken zien zij niet als een probleem.”

Van Oosterloo probeert haar pleidooi ook nog te onderbouwen door er een artikel uit de Wet op het hoger onderwijs in de discussie te gooien: “Daarin staat dat het onderwijs in het Nederlands gegeven moet worden tenzij er redenen zijn om dat niet te doen.”

Hierop komt geen duidelijk antwoord. De Lange merkt wel op: “Andere universiteiten geven al lang college in het Engels, zoals Wageningen. Twente gaat over op volledig Engelstalig en ook Groningen is het van plan. Wij zijn dus niet de eerste, wij zijn de laatste universiteit die deze switch maakt.”

Advertentie