Foto Pixabay

Alleen VVD stemt tegen onderzoek naar onderwijsbudget

Body: 

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek naar het budget voor het mbo, hbo en wo: is het groot genoeg voor de verschillende beleidsdoelen?

Een motie van GroenLinks om het onderwijsbudget te onderzoeken, kreeg gisteren brede steun. Alleen de VVD stemde tegen. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld reageerde onder meer op de stelling van onderzoeksbureau Cheps dat “een groot aantal knelpunten in de bekostiging” te maken heeft met geldgebrek. Ook wees ze op het onderzoek onder leiding van voormalig PvdA-staatssecretaris Van Rijn. Daarin wordt alleen de verdeling van het huidige onderwijsbudget tegen het licht gehouden; de commissie kijkt niet of dat geld ook toereikend is. Westerveld verwees verder naar vergelijkbaar onderzoek in het basis- en voortgezet onderwijs.

Vrijwel alle oppositiepartijen zetten hun handtekening onder de motie. Ook regeringspartij D66 deed dat. Kamerlid Paul van Meenen trok zijn eigen motie terug. Alleen regeringspartij VVD stemde uiteindelijk tegen. 

Waarom eigenlijk? “Het is een utopie om objectieve resultaten van dit onderzoek te verwachten”, zegt Kamerlid Judith Tielen. Volgens haar hebben partijen verschillende ideeën over de vraag wat toereikende bekostiging is.

Ze vindt het bovendien zonde om mensen aan het werk te zetten terwijl er voldoende manieren zijn om begrotingen door te rekenen. “Denk bijvoorbeeld aan de Algemene Rekenkamer.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail