Alumnus geeft half miljoen aan U-fonds voor onderzoek Complex Systems

Het Utrechts Universiteitsfonds heeft recent een donatie van 500.000 euro ontvangen. Het  is de hoogste gift ooit. De laatste twee jaar kreeg het U-fonds vaker hoge bedragen, waardoor er sprake lijkt te zijn van een trend.

Alumnus Peter Koeze schenkt zijn geld de komende vijf jaar aan het U-fonds ten behoeve van een onderzoek naar Complex Systems. Koeze promoveerde in 1968 aan de Universiteit Utrecht in de Natuurkunde en deed in 1980 nog een bachelor Psychologie. Na zijn studies werkte hij onder meer voor Shell en de Nederlandsche Bank. Inmiddels is hij met pensioen.

De reden van Koezes donatie is dat hij altijd veel heeft gehad aan de onderzoeken van de Universiteit Utrecht. “Ik heb het geld dat ik verdiende op de aandelenbeurs voor een groot deel te danken aan de kennis die ik heb opgedaan aan de Universiteit Utrecht. Met deze donatie wil ik het geld terug geven aan de universiteit voor onderzoek en onderwijs.”  

Koeze maakt met zijn schenking de aanstelling van extra promovendi mogelijk voor een onderzoek naar Complex Systems. “Dit onderzoek is vorig jaar door de Universiteit Utrecht aangewezen als focusgebied en sluit goed aan bij mijn wensen voor de besteding van het geld. Ik vind namelijk dat er in de sociale wetenschappen meer aandacht besteed moet worden aan causale modellen zoals in de Natuurkunde. En dat is waar Complex Systems zich op richt."

Nooit eerder werd er zo’n aanzienlijk bedrag geschonken aan de Universiteit Utrecht. Ook kreeg het U-fonds in de afgelopen twee jaar donaties van onder meer 250.000 en 110.000 euro. Deze geldsommen kwamen voort uit nalatenschappen en zijn vrij besteedbaar.

Volgens Harold Kerkhof van het U-fonds lijkt er haast sprake van een trend. “We ontvangen de laatste tijd veel hoge schenkingen en er zitten bovendien nog twee flinke giften uit nalatenschappen aan te komen.”

Particuliere giften aan onderwijs en onderzoek zijn steeds gebruikelijker geworden. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat mensen steeds meer erkennen dat excellent onderwijs en onderzoek niet alleen afhankelijk mag zijn van reguliere overheidsinkomsten. “Het idee bestaat dus dat we de komende jaren nog meer geld zullen ontvangen.”

Advertentie