Alweer een kieswijzer: voor en door promovendi

Voor wie wetenschap en onderzoek belangrijk vindt, heeft vandaag ook het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) een kieswijzer gelanceerd. Op het eerste gezicht lijkt D66 jonge onderzoekers het meest gunstig gezind.

De kieswijzer van het PNN is simpel en overzichtelijk: zes thema’s, met daarin per partij aangegeven of ze er positief (groen vinkje), vraagteken (neutraal of onbekend) of negatief (rood kruisje) tegenover staan. Vorige week lanceerde de Nationale Wetenschapsagenda al Online Science Debate, een kieswijzer over wetenschap.

Op basis van het overzicht van PNN lijkt D66 de meest promovendi-vriendelijke partij. Over alle onderwerpen – onder meer investeringen in onderzoek, vrije wetenschap, open science en meer vaste aanstellingen voor onderzoekers – heeft de partij van Alexander Pechtold een positief standpunt.

Dat staat in schril contrast met de PVV, die tegen extra investeringen voor onderzoek is, maar zich verder op de vlakte houdt. Ook 50Plus hult zich wat betreft wetenschap in nevelen, maar de ouderenpartij is het wel eens met de stelling: ‘promoveren is werk’.

Bij die stelling gaat het over het experiment promotiestudenten, waartegen het promovendi-netwerk fel gekant is. Voor het ontwikkelen van de kieswijzer raadpleegde het PNN de partijprogramma’s van alle partijen in de Kamer. Ook werd het stemgedrag bij moties over onderwijs en wetenschap meegenomen.

Advertentie