Ambtenaren bemoeien zich met onderzoek Justitie

Creative commons: Pixabay

Om de afstand met het ministerie van Justitie en Veiligheid letterlijk te vergroten zal het WODC, het zelfstandig onderzoekscentrum van het ministerie, naar een eigen verbouw verhuizen. Ook de regels voor beleidsonderzoek worden aangescherpt. Nieuwe functionarissen – zowel bij het WODC als bij het ministerie – zullen erop toezien dat deze regels daadwerkelijk worden nageleefd, schrijft minister Grapperhaus van Justitie aan de Tweede Kamer.

Ongemakkelijk onderzoek
Hij reageert op het rapportOngemakkelijk onderzoek. Naar een betere balans in de relatie tussen WODC en beleid’, dat dinsdagverscheen. Het is het laatste van drie rapporten die minister Grapperhaus heeft laten opstellen nadat het instituut in de media onder vuur was komen te liggen.

Actualiteitenprogramma Nieuwsuur onthulde in 2017 dat het WODC in 2014 onderzoeken over het softdrugsbeleid herschreef zodat ze het beleid van toenmalig minister Opstelten ondersteunden.

Het derde en laatste onderzoeksrapport in opdracht van Grapperhaus laat zien dat die zaak niet op zichzelf staat. Ambtenaren proberen “regelmatig” om de inhoud van WODC-rapporten te beïnvloeden. Beleid en onderzoek zijn te veel vervlochten en dat is schadelijk voor de positie van het instituut, dat onafhankelijk zou moeten zijn.

Zwakke basis onafhankelijkheid
“De huidige positionering van het WODC, die historisch is gegroeid, blijkt, zo laten de rapporten zien, een zwakke basis voor onafhankelijk functioneren”, aldus Grapperhaus. Een “robuust pakket aan maatregelen” moet het probleem oplossen.

In juni 2018 stapte toenmalig directeur Frans Leeuw op bij het WODC. Het eerste onderzoeksrapport was kritisch over onder meer zijn omgang met de klachten van de klokkenluidster die de kwestie had aangekaart bij Nieuwsuur.

Ook Leeuws positie als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht kwam ter discussie te staan. Rector Rianne Letschert en rechtendecaan Jan Smits sloten vorig jaar niet uit dat het onderzoek ook in Maastricht gevolgen kan hebben. Een besluit is nog niet genomen.

Advertentie