Anoniem tentamineren: hoe denken studenten daarover?

Anoniem tentamineren, ja of nee?
Anoniem tentamineren, ja of nee?
DUB's videocrew ondervraagt studenten

In mei van dit jaar kondigde het faculteitsbestuur van Geesteswetenschappen aan in het eerste blok van volgend studiejaar te willen starten met een pilot omtrent anoniem tentamineren. Inmiddels is er echter gekozen voor een ‘versnelde procedure’, aldus vice-decaan Peter Schrijver. “Het blijkt dat er al enkele docenten zijn die anoniem tentamineren, dus de eerste stap is nu om hen te vragen naar hun ervaringen.” Het uitvoeren van een pilot is ook niet makkelijk, vertelt Schrijver. “Het probleem met een pilot is: hoe ga je dat toetsen? Een controlegroep samenstellen is lastig.”

Een eerlijke beoordeling
U-raadslid Anoek Holthuijsen is blij met de stappen die Geesteswetenschappen onderneemt. Zij houdt zich voor Lijst VUUR al enige tijd bezig met dit onderwerp. “Het ultieme doel van anoniem tentamineren is studenten een zo eerlijk mogelijke beoordeling te geven. Het is mogelijk dat studenten, onbewust, afgerekend worden op een bepaalde eigenschap die niet relevant is voor het uiteindelijke cijfer.”

Een voorbeeld? Als iemand bijna geen college heeft bezocht, zou de docent beïnvloed kunnen zijn. Maar ook of iemand er wat slordiger uitziet, de etniciteit of de socio-economische achtergrond van een student kan meespelen. Holthuijsen: “Anoniem tentamineren past daarom ook in het diversiteitsbeleid van de UU.”

*Update: In de commissievergadering van de U-raad werd op 12 juni aan rector Bert van der Zwaan gevraagd hoe hij over anoniem tentamineren denkt. De rector gaf aan nog geen 'afgerond standpunt' te hebben over het onderwerp en daarom de pilot van Geesteswetenschappen wil afwachten. "Dan heb je iets en kun je er een zorgvuldig debat over voeren. Daar ben ik graag toe bereid want het is belangrijk dat studenten getoetst worden op hun werkelijke kennis, niet op hun vermeende kennis."

Het onderwerp anoniem tentamineren valt onder de nieuwe taskforce diversiteit, maar die is er nog niet mee aan de slag gegaan, weet U-raadslid Anoek Holthuijsen.

Advertentie