Niet bij papers en handgeschreven tentamens

Anoniem tentamineren wordt de norm bij digitale toetsen

Foto: Shutterstock

Met dit besluit komt het universiteitsbestuur tegemoet aan een wens die raadsleden drie jaar geleden al uitten. Zij pleitten er destijds voor om van anoniem toetsen bij digitale tentamens standaard UU-beleid te maken.

De gedachte bij anoniem toetsen is dat studenten hun naam niet bekend maken. Op die manier kan worden uitgesloten dat bij het nakijken onbewuste vooroordelen van docenten een rol spelen en de beoordeling beïnvloeden. De raadsleden stelden voor een pilot in te voeren.

Voor rector Kummeling ging die stap op dat moment nog te ver, vooral gezien de extra werkdruk die het organiseren van zo’n proef met zich zou meebrengen voor de UU-organisatie. Hij vroeg zich daarnaast af hoe hij na afloop kon meten of de pilot geslaagd was of niet.

Het UU-bestuur toonde zich wel bereid om de mogelijkheid van anoniem  tentamineren meer bekendheid te geven en op een later moment docenten en faculteiten te vragen naar de ervaringen. Dat laatste is nu gebeurd.

Heel vaak anoniem
Uit een enquête onder respondenten uit de zeven faculteiten blijkt dat er bij bijna alle meerkeuzetoetsen binnen de UU al anoniem wordt beoordeeld. En ook bij open vragen is dat vaak al het geval, zo schrijft het UU-bestuur in de nota.

De mogelijkheid om in het digitale toetssysteem Remindo de optie voor anonieme beoordeling aan te vinken, wordt door veel docenten gewaardeerd. De faculteit Sociale Wetenschappen gebruikt deze optie inmiddels standaard en dat leverde vooral veel positieve reacties op. Van alle tentamens aan de UU wordt meer dan 80 procent digitaal afgenomen.

Bij essays wordt anoniem tentamineren meestal niet gebruikt omdat het daar vaak van belang is om feedback te geven. Vooral bij de bètafaculteit maken studenten soms nog handgeschreven tentamens, bijvoorbeeld wanneer ze moeten werken met formules of tekeningen. In dat geval is volledige anonimiteit zeer moeilijk  te garanderen, alleen al omdat het handschrift vaak te herleiden is

Standaard voor digitale toetsen
In de besluitvorming over het onderwerp heeft de UU ook ervaringen van andere Nederlandse universiteiten meegenomen. Verder werd er een korte studie uitgevoerd naar de voor- en nadelen van anoniem tentamineren die vaak worden genoemd.

Tegenstanders melden bijvoorbeeld dat anoniem tentamineren niet werkt bij studenten met beperkingen die extra voorzieningen nodig hebben, of ze zeggen dat het voor veel studenten en docenten helemaal geen thema is.

Maar op basis van alle informatie adviseert het UU-bestuur nu alle faculteiten om het voorbeeld van Sociale Wetenschappen te volgen en anoniem tentamineren als standaard te hanteren bij digitale tentamens. Als daar om welke reden dan ook aanleiding voor is, kunnen opleidingen hiervan afwijken.

Over essays en over de handgeschreven tentamens bij de bèta’s, wil het UU-bestuur geen uitspraak doen. Opleidingen kunnen daarvoor hun eigen beleid hanteren.

De nieuwe werkwijze zal over twee jaar worden geëvalueerd. Daarbij kunnen dan ook de resultaten worden meegenomen van een pilot van de faculteit Geesteswetenschappen. Die heeft besloten om volgend collegejaar bij de Engelstalige opleiding History een proef te doen met anonieme toetsing bij alle tentamens, al dan niet digitaal. Bij opdrachten en essays is ook in deze pilot anonieme toetsing geen verplichting.

 

Advertentie