Declareren wordt in de nabije toekomst volledig geautomatiseerd

Automatisering zorgt voor banenverlies bij Administratief Service Centrum

Body: 

In 2018 verdwijnen naar schatting 15 banen bij het Administratief Service Centrum van de Universiteit Utrecht. De 85 medewerkers is vanochtend verteld zich hierop voor te bereiden. Ze krijgen een op maat gemaakt 'ontwikkeltraject' om de kans op het vinden van ander werk te vergroten.

In 2018 verdwijnen naar schatting 15 banen bij het Administratief Service Centrum van de Universiteit Utrecht. De 85 medewerkers is vanochtend verteld zich hierop voor te bereiden. Ze krijgen een op maat gemaakt 'ontwikkeltraject' om de kans op het vinden van ander werk te vergroten.

Het Administratief Service Centrum verzorgt de financiële-, studenten- en salarisadministratie (zie kader) van de Universiteit Utrecht. Door ontwikkelingen in de ict en allerlei nieuwe applicaties wordt veel routinematig werk geautomatiseerd. Daardoor verwacht het ASC dat er in 2018 zo’n 20 medewerkers zonder werk komen te zitten, het gaat om ongeveer 15 banen.

Op dit moment doet de helft van de ASC-medewerkers werk op mbo-niveau of hoger, en de andere helft werk op een lager niveau. Vooral onder deze ASC’ers zullen banen verdwijnen. In de toekomst is nog maar een kwart van het werk voor mensen die onder mbo-niveau werkt. “In 2018 zullen er dus meer banen zijn voor mensen die een opleiding op mbo- of hoger niveau hebben”, zegt directeur Rob Plattèl.

“Om te voorkomen dat we pas over vier jaar onze mensen met de feiten confronteren, bieden we alle medewerkers van ASC een breed palet aan mogelijkheden aan, om zich te ontwikkelen”, zegt de directeur. “Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld een kwalificatie halen voor een hogere functie of zich laten scholen voor een baan elders binnen of zelfs buiten de universiteit. Ze vergroten zo hun kansen op een andere baan.”  

Medewerkers moeten voor de zomer een persoonlijk ontwikkelplan hebben
Plattèl bracht vanochtend de medewerkers op de hoogte van de plannen. Deze kwamen volgens hem niet uit de lucht vallen. In september 2012 heeft hij de ASC’ers al verteld dat het aantal banen door automatisering zou slinken. Als voorbeeld noemt hij nu het verwerken van declaraties. “Deze komen binnen via de post. Iemand maakt de post open, scant de declaraties en zorgt dat ze worden verwerkt. In de toekomst komen ze digitaal binnen en worden automatisch verwerkt.”

De medewerkers van het ASC hebben vanochtend allemaal een informatiemap gekregen. Ook is voor iedereen een eerste afspraak gemaakt met hun leidinggevende waarin wordt gesproken over hun toekomst. “Sommige mensen zullen de kans grijpen om een opleiding te gaan doen die ze al lang willen doen, anderen zullen nog moeten nadenken over de manier waarop ze zich willen ontwikkelen. Daarin begeleiden wij ze ook. Het is wel de bedoeling dat alle medewerkers voor de zomer een persoonlijk plan van aanpak hebben.”

Het is een bijzondere, en volgens Plattèl een voor de UU unieke, manier om te anticiperen op de toekomst. “We zien de banenkrimp aankomen. Deze mensen hebben het ASC helpen opbouwen en je bent hun als werkgever het een en ander verschuldigd, vind ik. We willen ze van werk naar werk helpen. Maar daarvoor zullen ze zelf in actie moeten komen, zodat ze zo veel mogelijk controle houden over hun eigen loopbaan. Daar bieden we nu hulp bij.”

Gedwongen ontslag als laatste optie
Iedereen heeft vier jaar de tijd om zich voor te bereiden op ander werk, zegt Plattèl. Maar mochten er in 2018 niet voldoende werknemers zijn vertrokken, dan dreigt ontslag. “Ik draai daar ook niet om heen, maar vooralsnog ga ik er vanuit dat we ontslag kunnen voorkomen.”

Voor het opleidingstraject wil het ASC jaarlijks 85.000 euro vrijmaken, 1000 euro per persoon. “De bereidwilligheid op deze afdeling om scholing te volgen is het grootst binnen de universiteit. De afgelopen jaren hebben zeker 25 tot 30 mensen een opleiding gevolgd waardoor ze al een niveau hoger zijn geklommen.”

Het Administratie Service Centrum is een onderdeel van de directie Finance, Control & Administratie (FCA). Onlangs is het tienjarig bestaan gevierd van wat tot 2008 Administratief Diensten Centrum heette. Na een fysieke klustering werd de naam veranderd in ASC.

Het ASC heeft drie hoofdafdelingen:

1. De afdeling Financiële administratie, waar de administratie voor het concern en de universitaire onderdelen verzorgd wordt;

2. De afdeling Personeels- en salarisadministratie, die de mutaties op deze terreinen voor circa 7000 medewerkers verwerkt en controleert;

3. De afdeling Centrale Studentenadministratie, die de inschrijving van alle – zo’n 30.000 - studenten verzorgt.

Facebook Twitter Whatsapp Mail