Avans Hogeschool in de fout

De Bredase deeltijdopleiding management, economie & recht heeft 36 studenten forse vrijstellingen verleend terwijl dat niet had gemogen. Avans Hogeschool heeft de fout zelf opgebiecht bij de Onderwijsinspectie.

Sinds 2009 gold er een afspraak tussen de directie van MER en Avans+, de particuliere poot van de hogeschool, dat de studenten van een aantal opleidingen in het derde of vierde jaar van de bekostigde bachelor konden instromen. Die afspraak werd telkens stilzwijgend verlengd door de directie, maar dat was sinds 2010 in strijd met de wet. Die schrijft namelijk voor dat alleen de examencommissie van een opleiding vrijstellingen mag verlenen.

De examencommissie van MER trok aan de bel bij het bestuur van Avans, dat de vrijstellingen meteen ongedaan maakte en onderzocht in hoeverre de beide opleidingen op elkaar aansluiten. Dat bleek niet in alle gevallen naadloos te zijn, zodat er aanvullende eisen moeten worden gesteld aan de achttien studenten die nog niet zijn afgestudeerd. Ze moeten vakken inhalen die ze nog niet hebben gevolgd. Ze lopen daarmee maximaal een half jaar studievertraging op.

De achttien studenten die hun diploma al wel hebben behaald, krijgen de gelegenheid de gemiste vakken op kosten van Avans in te halen. Hun diploma mogen ze houden; de hogeschool benadrukt dat hun “geen enkele blaam” treft.

Collegevoorzitter Paul Rüpp betreurt de gang van zaken. Omdat er volgens hem geen sprake is van kwader trouw heeft de fout geen directe consequenties voor de directie van MER. Hij ziet het als een bedrijfsongeval: “De directie had dit moeten weten, maar van financieel gewin of iets dergelijks was geen sprake. Dit is wel van de categorie eens maar nooit weer.”

Avans heeft de kwestie twee weken geleden gemeld bij de Onderwijsinspectie. “Die was blij dat we het gingen rechtzetten.” Volgende week volgt een gesprek met de inspectie.

Website Punt meldt dat er inmiddels ook een onderzoek is gestart naar afspraken met andere instellingen dan Avans+.

Advertentie