Avondcolleges aan universiteiten? Zo bijzonder is dat niet

In Wageningen protesteerden ze ertegen, maar voor veel Nederlandse studenten is het doodgewoon om af en toe een college of werkgroep in de avonduren te volgen. Ook in Utrecht.

Het bestuur van Wageningen University ziet er vanaf om het onderwijsrooster tot 9 uur ‘s avonds te laten doorlopen. De avondcolleges zijn nodig omdat er overdag weinig ruimte is in de collegezalen van de snel groeiende universiteit.

Het plan leidde in mei vorig jaar tot protesten van Wageningse studenten: hun bijbaantjes en sportactiviteiten zouden in het gedrang komen. Het bestuur bleek gevoelig voor de kritiek, en kwam met een nieuw voorstel: daarin duren de laatste colleges tot zeven uur ‘s avonds, en beginnen de colleges ’s morgens om 8.20 in plaats van 8.30 uur.

Rondgang
Uit een rondgang langs acht universiteiten en dertien hogescholen blijkt dat bij meer dan de helft van de instellingen voltijdstudenten af en toe in de avonduren les hebben. Bij deeltijdstudenten komt dat vaker voor. Die hebben gewoonlijk een baan, waardoor zij overdag geen lessen kunnen volgen. Bij de Hogeschool van Amsterdam loopt het rooster voor deeltijders tot uiterlijk 22 uur, net als bij Fontys Hogescholen.

Voltijdstudenten kunnen bij veel instellingen af en toe een college in de vroege avonduren verwachten. De Haagse Hogeschool probeert dit zoveel mogelijk te vermijden, maar “incidenteel” komt het voor dat voltijdstudenten ‘s avonds college lopen.

Ook de Erasmus Universiteit probeert in principe geen colleges in te plannen na vijf uur, maar dat lukt niet altijd: “We willen alle opleidingen graag een goede zaal geven”, zegt een woordvoerder. Daarom lopen sommige colleges tot zeven uur ‘s avonds door. Tot protesten van studenten leidt dat niet.

Praktisch
Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen worden studenten incidenteel in de avond ingeroosterd, laat een woordvoerder weten. “Uit praktische overwegingen kunnen lessen die niet ergens anders kunnen plaatsvinden – zoals practica in laboratoria – in de avond vallen.” Later dan kwart over negen wordt het volgens hem niet.

Om studenten van verschillende opleidingen mee te kunnen laten doen aan keuzevakken, worden bij de Universiteit van Amsterdam soms ook reguliere colleges in de avond gepland. Als dat nodig is ook na zeven uur.

Utrecht
Aan de Universiteit Utrecht loopt het collegerooster van 9 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds. Tot 19 uur zijn er nog aardig wat colleges te volgen sinds 2015, maar in de latere uren worden slechts enkele tientallen vakken ingeroosterd die meestal ook nog een bijzonder karakter hebben. (toegevoegd door DUB).

Advertentie