Wel of niet het land uit?

Azerbeidzjaanse student mag blijven ondanks te weinig studiepunten

De 18-jarige student Economie en Bedrijfskunde behaalde vorig studiejaar 25 studiepunten. Dat is lager dan de vereiste 45 studiepunten die een eerstejaarsstudent moet halen. Hij kreeg uitstel van het bindend studieadvies (bsa).

Maar hij had ook te weinig punten om te voldoen aan een norm in de Wet modern migratiebeleid (MoMi). Volgens die norm moeten studenten van buiten de EU minimaal dertig studiepunten verdienen voor het behoud van hun verblijfsvergunning. Als ze dat niet lukt, moeten ze Nederland verlaten.

Opnieuw
De universiteit liet de student weten de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te zullen inlichten dat hij niet voldeed aan de MoMi-norm, maar hij verweerde zich. Hij was pas zestien jaar oud toen hij aankwam in Groningen en had moeite om zich aan te passen. Ook overleed zijn opa kort voor aanvang van het studiejaar, liep hij corona op en zou hij dyslectisch zijn.

De RUG wees zijn beroep van de hand, omdat hij het niet goed onderbouwde met stukken. Toch vinden de onderwijsrechters van de Raad van State dat de universiteit niet goed heeft gemotiveerd waarom de omstandigheden wel reden waren tot uitstel voor de bsa-norm, maar niet voor de MoMi-norm. 

De universiteit moet volgens de rechter nu opnieuw een beslissing nemen over het bezwaar van de student. Voorlopig mag hij dus in Nederland blijven.

Advertentie