Bèta’s houden matching tegen het licht

Matchingsdag bij de faculteit Geesteswetenschappen in 2017. Foto DUB

De pilot komt voort uit discussies op universitair niveau over het terugdringen van de regel- en werkdruk van docenten. Matching werd in die bijeenkomsten genoemd als één van de zaken die zorgen voor een verhoogde belasting. Docenten zijn vaak veel tijd kwijt aan persoonlijke feedback, ook blijken niet alle scholieren even goed voorbereid.

De faculteit Bètawetenschappen bood daarom aan te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een procedure die minder inzet van docenten en ondersteuning vergt, zo vertelde vice-decaan Gerard Barkema in een faculteitsraadsvergadering. Andere faculteiten kunnen daarvan gaan leren.

Barkema zei daarbij wel een harde voorwaarde te hebben gesteld. Veranderingen in de matching mogen niet leiden tot lagere rendementen. De UU was in 2013 de eerste universiteit die serieus aan de slag ging met de kennismakingsactiviteiten voor studenten. Een evaluatie in 2015 liet zien dat de matching een succes te noemen was, de uitval in het eerste jaar was met 12 procent afgenomen. Maar  de onderzoekers wezen erop dat meer factoren, bijvoorbeeld de versoberde studiefinanciering, van invloed zouden kunnen zijn. De universiteit gaat vanaf aankomende zomer het effect van matching opnieuw in kaart brengen. Nu zijn er ook gegevens over het percentage studenten dat vanaf de invoering van de matching een diploma haalde.

Meerwaarde niet zo groot
Onderwijsdirecteur van Wiskunde Barbara van den Berg gaat de proef met matching ‘nieuwe stijl’ vanaf volgend voorjaar uitvoeren, samen met collega’s bij Natuurkunde en Biologie. Zij benadrukt nog aan het begin van het onderzoek te staan. Zelfs de uitgangspunten en de randvoorwaarden voor het project zijn nog niet duidelijk.

Van den Berg was geïnteresseerd in de pilot omdat haar opleiding Wiskunde in de bachelor een relatief grote uitval kent van tegen de 30 procent. Dat percentage is de afgelopen jaren niet noemenswaardig gedaald. “Hoewel het uitgangspunt is dat matching efficiënter en als het even kan ook goedkoper moet, wil ik de matching vooral ook verbeteren. Daarom ben ik ook niet zo gelukkig met de term ‘matching light’ waarmee de pilot in de wandelgangen wordt aangeduid.”

De onderwijsdirecteur ziet dat de matchingsdag in zijn huidige vorm bij haar studie beperkingen heeft. Jaarlijks steekt de opleiding veel energie en tijd in de ontvangst van zo’n 130 belangstellenden. De meerwaarde van matching naast alle open dagen en meeloopdagen is niet zo groot, zo merkt ze. “Alle aankomende studenten vinden het hartstikke leuk en zijn enorm positief, terwijl we ze toch echt hard laten werken en moeilijke toetsen aanbieden. Ik krijg de indruk dat hun keuze voor Wiskunde op dat moment al min of meer vaststaat. Als er iets tegenvalt tijdens de matching, ontkennen ze dat voor zichzelf.”

Meer online
Van den Berg denkt dat er mogelijkheden zijn om studenten al in een vroeger stadium online kennis te laten maken met de inhoud en de praktijk van de studie van hun keuze. “Als je nu naar onze voorlichtingssites kijkt, dan zie je vooral teksten van studenten die het hier heel goed naar de zin hebben. Ik vraag me af of we niet een mooi online platform kunnen bouwen met kennisclips waarop studenten in hun eigen tijd met wiskunde aan de slag kunnen en kunnen ervaren wat een universiteit vraagt. Je zou zelfs studenten online kunnen testen.”

De onderwijsdirecteur oppert dat het in de toekomst misschien niet meer vanzelfsprekend is dat álle aankomende studenten verplicht naar de universiteit komen. Ze vindt wel dat er een moment moet zijn waarop studenten die daar behoefte aan hebben, nog een keer in Utrecht terecht kunnen. “Er zal altijd een groep blijven die behoefte heeft aan meer informatie en een persoonlijk advies. Die kan dan gewoon blijven komen. Eerlijk gezegd, kunnen we die studenten binnen de huidige matching niet altijd de ruimte en tijd bieden waarom ze vragen.”

Of de universiteit en andere opleidingen akkoord zouden gaan met zo’n aanpassing is echter nog niet duidelijk. Van den Berg: “Daar moeten we het allemaal nog over gaan hebben.”

Tags: matching

Advertentie