Bèta’s weten meer dan alfa’s

Op de wat onscherpere foto staan winnaars Wicky en haar vickingen

Voor het derde jaar op rij heeft team ‘Wicky en de Vikingen’ van studievereniging A-Eskwadraat de Alfa-Bètabattle in het voordeel van de bèta’s beslist. Conclusie van de avond: bèta’s kijken ook wel eens op uit hun studieboeken.

Elk jaar in de Alfa-Bètabattle nemen alfateams van studieverenigingen Alias*, Awater* en UHSK* het op tegen de bètastudieverenigingen A-Eskwadraat*, UBV* en Proton*. In vijf rondes wordt beslist wie er slimmer zijn: de alfa’s of de bèta’s. Om het eerlijk te houden worden evenveel alfa- als bètavragen gesteld.

Nieuwe troef
In de afgelopen jaren is de trofee elk jaar naar een bètateam gegaan. Een rondvraag langs de deelnemers leert dat de meesten ook vandaag hun geld inzetten op winst voor de bèta’s. Dat zeggen de bètateams dan. De alfateams zeggen dat de alfa’s gaan winnen. Het is een kwestie van gevoel, want argumenten kunnen ze hier niet voor leveren. Dat is dan blijkbaar weer meer gebaseerd op (wan)hoop dan op overtuiging.

Dat de bètateams zich geen zorgen maken om de winst, is duidelijk. Waar ze zich wel druk om maken is het killerteamWicky en de Vikingen. Dit team van studievereniging A-Eskwadraat heeft de afgelopen twee jaar de beker gewonnen en lijkt onverslaanbaar. Echter, het immer goed voorbereide viertal heeft – zo lijkt het – dit jaar een zwakke plek: één teamlid is afgehaakt en vervangen door een nieuweling. Gelukkig, zo zegt het team, brengt dit teamlid nieuwe kennis in: hij weet alles van golf! Wist je bijvoorbeeld dat er exact 14 golfstokken passen in een officiële golfstokkentas? Je weet nooit of het van pas komt!

Gammateam in de strijd
De strijd begint vanavond al bij het oplezen van de teamnamen. Alle genoemde teams (De kikkerbillen, Tintelfruit, Wicky en de Vikingen) slaken overwinningskreten als ze hun naam horen. Behalve een team van UHSK, wat daarna besmuikt wordt uitgelachen door de zaal. Met zo’n attitude, gaan die sowieso niet winnen.

In het kader van participerende journalistiek doe ook ik mee aan de strijd. Omdat zowel ik als mijn bereidwillige teampartner Renee noch alfa noch bèta zijn (respectievelijk Sociologie en Milieuwetenschappen) mogen we meedoen als gammateam. Ons team Gammastraling roept ondanks dat we ons aan proberen te passen aan de situatie  - “hard juichen”, fluister ik net voor onze teamnaam wordt genoemd - de nodige weerstand op. “Wie zijn dat?” “Kom eens naar voren om je voor te stellen!” We laten het gaan, wetende dat we spoedig vergeten zullen zijn, omdat we noch van alfa- noch van bètavragen kaas hebben gegeten.

Groen! Groooooeeeeen!!
Als de stemming er niet al in zat, dan zorgt de eerste vraag hier wel voor. Het is een meerkeuzevraag over de kleur van heel hard bewegende lichtbronnen. Opeens zitten we bij Lingo als de hele zaal ‘Groen! Grooooeeeen!’ roept. Bij elke vraag wordt er druk overlegd en regelmatig stijgt er een gejuich op bij vragen die teams direct al weten. Het zelfvertrouwen van Wicky en de Vikingen groeit als er  daadwerkelijk een golfvraag wordt gesteld. (Vraag: Waarom zitten er deukjes in een golfbal? Antwoord: Voor de aerodynamica.)

Niet slim wel mooi
Wat opvalt deze avond is dat bètateams vaker en harder juichen dan de alfateams. Navraag in de pauze bij alfateam Awater leert dat het inderdaad niet zo goed gaat. “Zet maar in je artikel dat wij niet slim zijn, maar wel mooi”, grapt één van de Awater-dames. Een studiegenote vindt dat wat kort door de bocht en wijt het aan de vragen: “Waarom valt een vraag over het aantal kinderen van Angelina Jolie onder een alfavraag. Dat leer ik echt niet tijdens mijn studie hoor.”

De discussie over de eerlijkheid van de quiz laait elk jaar wel weer op. Vorig jaar was de meest voorkomende klacht dat alfavragen te veel onder algemene kennisvragen vallen, terwijl bètavragen juist heel specifiek zijn. De organisatie heeft dat ditmaal proberen te voorkomen door de alfavragen specifieker te maken. Helaas biedt ook dat geen soelaas, zoals een deelneemster voor Awater uitlegt: “Studenten Nederlands weten de geschiedenisvragen niet en Geschiedenisstudenten hebben dan weer geen idee wat obstruenten zijn. Bèta’s daarentegen hebben een gedeelde basis waardoor ze alle bètavragen kunnen beantwoorden.”

Leerzame avond
Naast een heel gezellige avond is ook een leerzame avond. Zeker in de laatste ronde. Deze bestaat uit stellingen die als goed of fout bestempeld moeten worden. Voorbeeld: Als er in de buurt chloorgas is vrijgekomen, kun je het best in een donker hoekje gaan zitten en hopen dat je het overleeft. Een stelling waar je hard om kan lachen (en dat gebeurt ook) maar die je beter goed in je oren kan knopen want….. het is waar! Maar niet altijd is het antwoord dat de organisatie bestempeld als waar ook echt waar: tot twee keer toe tikt het scherpe publiek de organisatoren op de vingers.

De winnaar
Het is eigenlijk niet verrassend dat de bèta’s ook dit jaar weer winnen. Team Wicky en de Vikingen stijgt met 82 punten ver uit boven de andere teams, zelfs boven het biologenteam dat op plek 2 staat, met 74 punten. “Volgend jaar hebben jullie weer een kans”, spreekt één van Wicky’s vikingen de gedesillusioneerde studenten toe, als hij de beker in ontvangt neemt. Op plek nummer 3 staat ondanks alles toch een alfateam: van Geschiedenis. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, weten ze zelf eigenlijk ook niet. Voor de andere alfa’s is er altijd nog de troost dat ze allen zijn geëindigd boven het gammateam van DUB. Met 47 punten bungelen wij (bijna) onderaan het scorebord.

****En de deelnemende studieverenigingen zijn Alias van Taal- en Cultuurstudies, Awater van Nederlands, UHSK van Geschiedenis, *A-Eskwadraat van Wiskunde, Informatica, Informatiekunde en Natuur- & Sterrenkunde, UBV van Biologie en Proton van Scheikunde.

 

Advertentie