Bètamedewerkers kwaad om afbraak fietsenstallingen

‘Met ingang van 3 april niet meer gebruiken ivm sloop’. De meeste bètamedewerkers in het Buys Ballotgebouw werden dinsdag na de Paasdagen onaangenaam verrast door dat briefje op de fietsenstallingen voor hun gebouw. Ze moeten hun fiets voortaan stallen in de nieuwe fietsenstalling onder het Koningsbergergebouw. Maar die stalling heeft geen afgesloten gedeelte. 

Hoewel de sloop van de fietsenstallingen al enige tijd werd aangekondigd in de plannen voor de nieuwe terreininrichting van het noordwestcluster, waren veel medewerkers hiervan niet op de hoogte. “Iedereen is stomverbaasd”, zegt secretaresse Wilma van Eijsden. “Net als vorig jaar bij de beslissing om de receptie in dit gebouw te sluiten, worden we geconfronteerd met een besluit waar we niets meer aan kunnen doen.”

Volgens Van Eijsden snapt bovendien geen van haar collega’s hoe de sloop past in het universitaire beleid om medewerkers met de fiets naar hun werk te laten komen. “Mede dankzij het fietsenplan kunnen medewerkers kwalitatief goede, en dus ook relatief dure, fietsen kopen. Er zijn ook steeds meer mensen met elektrische fietsen. Dan verwacht je ook voorzieningen om je fiets veilig te stallen.”

Toch verdwijnen niet alle afgesloten fietsenstallingen voor het gebouw, zo blijkt op intranet uit een bericht over de sloop (alleen met solis-id). Eén stalling blijft bestaan, maar deze is tot 2021 voorbehouden aan de medewerkers van het instituut van ruimteonderzoek SRON. SRON heeft in het verleden meebetaald aan de fietsparkeervoorziening.

De reacties op de sloop van de fietsenstalling zijn niet mals. Veel bètamedewerkers beklagen zich op intranet over de maatregel. Er wordt onder meer verwezen naar de hausse aan diefstallen van Gazellefietsen in De Uithof. Ook zou de fietsenstalling onder het Koningsbergergebouw een ‘creepy plek’ zijn.

Afdelingshoofd Huisvesting & Arbo van de bètafaculteit Ronald Oosting erkent dat de communicatie beter had gemoeten. Volgens hem is de bètafaculteit zelf ook ongelukkig met de afbraak van de afgesloten fietsplekken. “Het is een beslissing die al jaren geleden is genomen samen met de universitaire directie Vastgoed & Campus, maar waar we nu anders over denken.”

Oosting zegt dat er voor medewerkers met dure fietsen zo’n twintig plekken beschikbaar zijn in de afgesloten fietsenkelder van het Freudenthalgebouw, elders in het noordwestcluster. De komende maanden gaat hij bovendien in de gaten houden hoe druk de fietsenstalling in het Koningsbergergebouw wordt. “Als dat nodig blijkt, zouden we kunnen besluiten om een deel van de stalling alleen toegankelijk te maken voor medewerkers met een pasje.”

Van Eijsden is benieuwd. Toen zij vrijdagochtend een kijkje ging nemen bij de stalling van het Freudenthalgebouw bleek die al erg vol te staan. “Ik denk dat er wel meer dan twintig mensen belangstelling zullen hebben.”

UPDATE:

In de faculteitsraad Betawetenschappen kondigde Fiona van 't Hullenaar, directeur Vastgoed & Campus, maandag 16 april aan dat een deel van de fietsenstalling onder het Koningsbergergebouw wordt afgesloten. Er komen 150 plekken in dat deel. De aanpassing is over drie maanden klaar en kost 25.000 euro. Ook wordt de verlichting in de fietsenstalling verbeterd. De beveiliging zal de komende drie maanden de situatie extra in de gaten houden.

 

IMG_1169red.jpg

Advertentie