Bètastudenten slecht vertegenwoordigd in U-raad

De nummers één tot en met zes van Lijst VUUR, vlnr: Rik Vangangelt (Geesteswetenschappen), Tessy Puik (REBO), Onno Feith (Geesteswetenschappen), Florine Oosterloo (UCU), Rhea van der Dong (Geesteswetenschappen) en Wouter Lammers (Sociale Wetenschappen).

In de Universiteitsraad zitten weinig studenten van bèta-opleidingen. Studenten van de REBO-faculteit zijn juist oververtegenwoordigd. "De representatie is helaas erg slecht."

Eenderde van de UU-studenten staat ingeschreven bij een van de drie bètafaculteiten (Bètawetenschappen, Geneeskunde, Diergeneeskunde). En toch is geneeskundestudente Mariëtte Mol dit studiejaar de enige bèta in de studentgeleding van de Universiteitsraad. Haar elf collega's in de raad volgen een studie bij een van de alfa- en gammafaculteiten van de Universiteit Utrecht. 

Het is ieder jaar pover gesteld met de vertegenwoordiging van bèta's in de Universiteitsraad. En ook volgend jaar. Bij de komende universitaire verkiezingen staan slechts twee bètastudenten op een verkiesbare plek.

Vooral de twee grootste studentenpartijen (Lijst VUUR en PvdUS) putten uit de alfa- en gammafaculteiten. Lijst Helder slaagde er dit jaar als enige in om veel betà's op de lijst te zetten. Scheikundestudent Daniel den Brave is lijstrekker en Diergeneeskundestudent Jasper Klaassen (plek 4) maakt een kleine kans om verkozen te worden. 

Lijst Helder heeft van representativiteit een speerpunt gemaakt deze verkiezingen. Meer vertegenwoordigers uit de bètamedische hoek zijn hard nodig, vindt fractievoorzitter Joël Wieme. "Binnen de Universiteitsraad is de representatie helaas erg slecht. Steeds weer wordt vrijwel de hele studentgeleiding gevuld met studenten van Geesteswetenschappen en REBO. We hebben daarom heel specifiek gezocht bij andere faculteiten.”

PvdUS-fractievoorzitter Lau Bosse vindt ook dat “een zo breed mogelijke lijst” het meest wenselijk is. Maar hij wijst er ook op dat “kwaliteit en motivatie” doorslaggevend blijft. “Die is vaak heel hoog bij REBO-studenten.” Zijn partij heeft REBO-studenten op drie van de zes verkiesbare plekken. 

Zowel bij PvdUS als bij Lijst VUUR staan geen bèta- en medische studenten op verkiesbare plekken. VUUR-fractievoorzitter Chanine Drijver: “We hebben dit jaar echt hard geprobeerd om in ieder geval één student vanuit elke faculteit op een verkiesbare plek op de lijst te zetten. Dat is helaas niet gelukt, ondanks het goede contact met studieverenigingen en medezeggenschappers van de faculteiten die nu niet vertegenwoordigd zijn." 

Onlangs moesten de drie studentenpartijen hun kandidatenlijsten inleveren voor de U-raadsverkiezingen die eind mei plaatsvinden. Elke partij leverde dertig namen in (pdf). 

Kijk je naar alle namen op de lijst (inclusief lijstduwers) dan valt op dat de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) het sterkst vertegenwoordigd is op de lijst. De faculteit levert 30 procent (27 van de 90) van het totaal aantal kandidaten, terwijl aan deze faculteit ‘slechts’ 17 procent van de UU-studenten studeert. De faculteit levert ook vijf van de zestien kandidaten op verkiesbare plaatsen. 

Ondervertegenwoordigd zijn de drie bètafaculteiten, maar ook Geowetenschappen, dat nul kandidaten heeft op verkiesbare plaatsen. Sociale Wetenschappen schittert ook door afwezigheid. De faculteit is de op een na grootste (5249 ingeschreven studenten, 17,7 procent van het totaal), maar levert relatief de minste kandiaten op de lijst. 

Toch kun je niet zeggen dat Sociale Wetenschappen ondervertegenwoordigd is. De faculteit heeft momenteel twee studenten in de Universiteitsraad, en dat zal komend studiejaar wederom zo zijn. Terry Nick Bergsma, lijsttrekker van de PvdUS, en sociologiestudent Wouter Lammers, nummer twee van Lijst VUUR moeten formeel nog gekozen worden, maar de kans is klein dat zij een raadszetel mislopen. 

Het zou pas echt een doorbraak zijn als de faculteit Diergeneeskunde weer eens een zetel krijgt in de studentgeleiding van de Universiteitsraad. Het is al bijna twintig jaar geleden dat de laatste Diergeneeskundestudent plaatsnam in de raad. Dat was Theo Geurts, die in studiejaar 1996/1997 werd gekozen voor de raad. Gaat Jasper Klaassen (nummer 4 bij Lijst Helder) dat kunstje herhalen? 

De Universiteitsraadverkiezingen zijn dit jaar van 19 tot en met 23 mei. Stemmen kan via internet. Dit jaar wordt er alleen gestemd op nieuwe studentraadsleden. Het personeel wordt slechts eens in de twee jaar gekozen. Er zijn tegelijkertijd ook verkiezingen voor de faculteitsraden.

Advertentie