Geschiedenisstudenten kunnen straks in Utrecht kiezen voor een Engelstalige of voor een Nederlandstalige opleiding

Bachelor Geschiedenis ook in het Engels

Body: 

De Utrechtse bacheloropleiding Geschiedenis is vanaf september ook geheel in het Engels te volgen. 

De Utrechtse bacheloropleiding Geschiedenis is vanaf september ook geheel in het Engels te volgen. Bovendien kunnen studenten straks na hun eerste jaar kiezen voor een track met specifieke aandacht voor internationale betrekkingen.

Geschiedenis is vanaf aankomend academisch jaar de zesde Utrechtse bachelorstudie die in het Engels wordt aangeboden. De opleiding is straks wel de enige waarbij studenten kunnen kiezen tussen een geheel Engelse of een geheel Nederlandstalige studie.

Met de invoering van een Engelstalige variant zeggen de Utrechtse historici de internationalisering van de opleiding te willen bevorderen. Afgestudeerden komen steeds vaker te werken in een internationale omgeving. Bovendien vragen vwo-scholieren, vaak tweetalig opgeleid, om een internationaal georiënteerde studie.

Onderwijsdirecteur Leen Dorsman hoopt straks meer uitwisselingsstudenten naar Utrecht te trekken. Vorige week bezocht een Utrechtse delegatie al universiteiten in Sheffield, Birmingham en Glasgow. Dorsman sluit niet uit dat Britse studenten ook interesse hebben in een hele bacheloropleiding in Nederland. “De collegegelden zijn daar erg hoog."

Met de Engelstalige studie wil geschiedenis aantrekkelijk blijven voor zo veel mogelijk studenten. De Utrechtse opleiding zag het aantal eerstejaars de afgelopen jaren al met meer dan een kwart afnemen tot zo’n 170. Ook het aandeel in de landelijke instroom werd kleiner. Dorsman spreekt van "een concurrerende markt". "Rotterdam heeft bijvoorbeeld al een Engelstalige variant.” 

De onderwijsdirecteur denkt dat de nieuwe Engelstalige variant in september maximaal zo’n vijftig studenten gaat trekken. 

Pilot is goed verlopen
De opleiding is zich er volgens Dorsman van bewust dat er binnen de universitaire gemeenschap veel zorgen zijn over de verengelsing van het onderwijs. “Die zijn ook terecht. Als we dit niet goed doen, is straks én het Nederland én het Engels van afgestudeerden van onvoldoende academisch niveau.” 

Geschiedenis is niet over één dag ijs gegaan, verzekert de onderwijsdirecteur. De komende tijd wordt het aantal buitenlandse stafleden van de Utrechtse geschiedenisopleiding uitgebreid. De bedoeling is de Engelstalige opleiding vooral door native speakers te laten verzorgen.

Maar ook de Engelse taalvaardigheid van andere docenten is in beeld gebracht. Daarnaast is studiemateriaal met behulp van specialisten omgezet. Dit jaar was er bovendien al een pilot waarbij een groep van 25 eerstejaars het onderwijs in het Engels kreeg aangeboden. “We wilden echt alle problemen die we konden tegenkomen in beeld hebben, voordat we hieraan zouden beginnen.”

De pilot is volgens de onderwijsdirecteur zeer goed verlopen. Toch waren er volgens Dorsman ook leerpunten. Het uitgangspunt om hetzelfde examenprogramma één op één over te zetten bleek niet altijd even gelukkig uit te pakken. “Onze studenten besteden veel aandacht aan Nederlandse geschiedenis en het bestuderen van Nederlandse bronnen. Voor de groep buitenlandse studenten zul je daar toch iets anders op moeten verzinnen.”

Track kiezen na eerste jaar
Met het oog op het vergroten van de aantrekkingskracht heeft de opleiding overigens nog een andere ingrijpende wijziging doorgevoerd. Studenten kunnen straks aan het begin van hun tweede studiejaar kiezen tussen een track die vrijwel uitsluitend gericht is op internationale betrekkingen en een meer traditionele track.

Volgens Dorsman doet de opleiding daarmee recht aan de grote populariteit van vakken op het gebied van internationale betrekkingen en conflictstudies. Al jaren kiest zo’n 60 procent van alle studenten voor een dergelijk profiel. “We hopen ook dat hierdoor nieuwe communities van studenten ontstaan, met eigen sociale activiteiten, bijvoorbeeld. Een beetje zoals de colleges bij rechten dat nu doen.”  

Dorsman benadrukt dat er nog steeds sprake is van een ‘brede’ geschiedenisopleiding waarin studenten ook het een en ander moeten weten over de oudheid en de middeleeuwen. “Aan het eerste jaar veranderen we niets. Beatrice de Graaf zei het onlangs heel goed: het mooie van Utrecht is dat je hier de ge-schie-de-nis van de internationale betrekkingen bestudeert. Elders worden vaak vakken uit een aantal verschillende disciplines bijeen gebracht.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail