Bachelor Geschiedenis weer oké

Onderwijskeurmeester NVAO heeft eind vorige maand de bacheloropleiding Geschiedenis in tweede instantie goedgekeurd. Alle Utrechtse studies voldoen nu weer aan de maat.

Geschiedenis was één van vier Utrechtse Geesteswetenschappenopleidingen die twee jaar terug een negatief oordeel kregen van de NVAO. Landelijk ging het om 26 studies. Vooral de kwaliteit van eindwerkstukken was volgens visitatiecommissies niet op orde.

Naar aanleiding van de onvoldoendes nam de faculteit Geesteswetenschappen verschillende maatregelen. De vier getroffen opleidingen moesten bovendien herstelplannen sturen naar de NVAO. Eind vorig jaar besloot die al dat drie Utrechtse alfastudies weer in orde waren. De Utrechtse historici waren als laatste aan de beurt voor een herbeoordeling.

In het nieuwe besluit spreekt de NVAO zijn waardering uit voor de manier waarop Geschiedenis de kwaliteit van de scripties probeert te waarborgen. Vooral het loskoppelen van het eindwerkstuk van de cursus Onderzoekseminar III is volgens de keurmeester een goede stap. Hierdoor moet de scriptie weer met een voldoende worden afgesloten en kunnen lage cijfers voor het eindwerkstuk niet meer gecompenseerd worden. Een nieuwe steekproef wees uit dat de kwaliteit van de papers nu ook voldoende is.

Volgens onderwijsdirecteur Leen Dorsman was er eerder sprake van “een zekere eigengereidheid bij docenten”. “Zonder dat wij dat in de gaten hadden namen ze soms eigenmachtig beslissingen over compensatie van onvoldoendes en over percentages van het eindcijfer binnen de cursus. Dat is nu op orde.”

De NVAO benadrukt in zijn besluit dat Geschiedenis moet bewijzen dat de “cultuuromslag” daadwerkelijk wordt doorgezet. Bij de nieuwe visitatie die over drie jaar alweer op de rol staat, zal dit een belangrijk aandachtspunt zijn.

Volgens Dorsman wordt streng gecontroleerd of docenten zich houden aan de regels die de opleiding heeft opgesteld. “We willen graag een elektronisch scriptieformulier waarop precies te volgen is wat er in het beoordelingsproces gebeurt. Dat elektronische formulier is nu in de testfase. Tot die tijd worden scripties en beoordelingsformulieren geüpload naar een speciaal emailadres waarachter zich opleidingscoördinatoren bevinden die een laatste handmatige controle doen.”

 

Advertentie