Banen op de tocht bij Geesteswetenschappen

Body: 

De bezuinigingen bij Geesteswetenschappen blijven niet zonder personele gevolgen. Hoeveel banen verdwijnen, wordt in september duidelijk.

De bezuinigingen bij Geesteswetenschappen blijven niet zonder personele gevolgen. Hoeveel banen verdwijnen, wordt in september duidelijk.

Iets meer dan 100 medewerkers van de faculteit Geesteswetenschappen waren dinsdagmiddag naar De Uithof gekomen voor een personeelsbijeenkomst over de bezuinigingen. De thuisblijvers misten uiteindelijk weinig. In afwachting van het resultaat van de lopende besprekingen met het College van Bestuur, beperkte het faculteitsbestuur zich tot een toelichting op de facultaire toekomstvisie Nota 2015. Medewerkers kregen die onlangs toegemaild.

Hoewel de laatste financiële voorspellingen minder negatief zijn dan die van september vorig jaar, moet Geesteswetenschappen voor de komende jaren nog een gat van minimaal 1,5 miljoen euro per jaar dichten. De verwachting is dat het College van Bestuur de helpende hand toesteekt in ruil voor strakke afspraken over bezuinigingen en investeringen.

Belangrijk element in de plannen is de introductie van samengestelde vakkenpakketten waaruit studenten moeten gaan kiezen. Volgens de faculteit leidt het huidige cafetaria-model met grote keuzevrijheid ertoe dat veel studenten te lang over hun studie doen. Medewerkers beseffen echter dat het hier tevens gaat om een grootschalige cursusreductie en vragen zich af of er nog wel voor alle docenten werk zal zijn.

In de toekomstplannen is verder sprake van een herschikking van taken in de ondersteunende diensten. Die moeten worden aangepast aan de nieuwe facultaire structuur met vier in plaats van zes departementen. Ook blijkt nu dat de faculteit stopt met het Kennispunt dat studenten inzet voor onderzoeksaanvragen die vanuit de maatschappij voortkomen. Onduidelijk is nog of de taken van het Kennispunt wel blijven bestaan. Al eerder maakte de faculteit bekend te stoppen met de opleiding Portugees en de studierichting Theologie.

In antwoord op vragen uit de zaal over de personele consequenties vroeg het faculteitsbestuur om geduld. Een definitieve versie van de Nota 2015 die in september aan de faculteitsraad zal worden voorgelegd, moet duidelijk maken waar in de faculteit banen gaan verdwijnen. Uiterlijk voorjaar 2013 wordt dan bekend welke werknemers ontslagbedreigd zijn.

Facebook Twitter Whatsapp Mail