Banenplan voor onderwijzers

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft een plan goedgekeurd waarmee het basisonderwijs 1500 extra banen wil creëren. Daarvan moeten ook jonge leraren profiteren.

Het plan, dat eind vorig jaar werd ingediend, moet ervoor zorgen dat er geen tekort aan onderwijzers ontstaat als er vanaf 2016 veel oudere leerkrachten met pensioen gaan. Door krimp van de leerlingenaantallen is de werkgelegenheid in het basisonderwijs flink gedaald en vinden afgestudeerden van de pabo steeds moeilijker een baan.

Om te voorkomen dat ze verloren gaan voor het onderwijs komt er 16,5 miljoen euro beschikbaar waarmee schoolbesturen ruim 800 boventallige leerkrachten binnenboord kunnen houden. Het aandeel jonge leraren en onderwijsondersteuners zal stijgen doordat oudere collega’s andere taken krijgen naast het lesgeven. Bovendien zullen er extra jonge werkloze leraren worden aangenomen.

Advertentie