Benoeming Clevers bij KNAW is omstreden

De benoeming van de nieuwe KNAW-president Hans Clevers blijkt omstreden, meldt NRC Handelsblad. Hij zou niet genoeg gevoel voor de geesteswetenschappen hebben.

De leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen konden wel stemmen over de benoeming van een nieuwe president, maar er was slechts één kandidaat: Clevers. Opnieuw een bèta, net als zijn voorganger Robbert Dijkgraaf.

Uit protest heeft een derde van de geesteswetenschappers zijn stemformulier blanco gelaten, schrijft NRC Handelsblad vandaag op de voorpagina. Zeker nu de alfastudies onder druk staan en universiteiten zelfs kleine talenopleidingen schrappen, willen de KNAW-leden graag een president die de geesteswetenschappen steunt. In een document met zijn visie op de KNAW noemde Clevers de geesteswetenschappen slechts twee keer.

Clevers zegt tegen NRC Handelsblad dat hij ook de geesteswetenschappen goed zal kunnen vertegenwoordigen. 

Advertentie