Bert van der Zwaan nog eens vier jaar rector

Bert van der Zwaan is door de Raad van Toezicht herbenoemd als rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Van der Zwaan begon zijn rectoraat in 2011. Zijn tweede termijn begint op 1 april 2015 en duurt vier jaar. De andere leden van het College van Bestuur, voorzitter Marjan Oudeman en vice-voorzitter Anton Pijpers, laten in een persbericht weten “zeer verheugd” te zijn dat Van der Zwaan beschikbaar is voor een tweede termijn.

Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Utrecht. De leden worden door de Raad van Toezicht benoemd nadat de Universiteitsraad gehoord is.

Als rector heeft Van der Zwaan onder meer onderwijs en onderzoek, hooglerarenbeleid, wetenschap en cultuur en studentenzaken in zijn portefeuille. Zijn collega’s in het CvB gaan onder meer over strategie, externe betrekkingen, financiën en huisvesting.

Bert van der Zwaan (1952) was voor zijn rectoraat decaan van de faculteit Geowetenschappen in Utrecht en is hoogleraar Biogeologie. Hij studeerde geologie aan de VU en studeerde en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. 

Advertentie