Studentenprijzen uitgereikt

Beste Masterscriptie naar onderzoek over partnergeweld tegen vrouwen

studentenprijzen 2023. Foto: DUB
Studentenprijzen 2023. Foto's: DUB

Tijdens de Opening van het Academisch Jaar in de Domkerk heeft vicevoorzitter van het College van Bestuur, Margot van der Starre, de jaarlijkse studentenprijzen uitgereikt: voor de Beste Masterscriptie en de Maatschappelijke Impact Prijs. Dit jaar werd voor het eerst ook de Vliegenthart Scriptieprijs tijdens de ceremonie uitgereikt.

De inmiddels afgestudeerd masterstudent Multidisciplinary Economics Anouk van Veldhoven gaat ervandoor met de prijs Beste Masterscriptie. Zij ontvangt een prijs van 1500 euro. 

In haar scriptie Interventions that disrupt the peace: intimate partner violence when edutainment is targeted at men, women or both deed zij onderzoek naar een interventie tegen partnergeweld. Uit cijfers blijkt namelijk dat 30 tot 40 procent van de vrouwen wereldwijd geweld in een intieme relatie heeft meegemaakt.

studentenprijzen 2023 Anouk van Veldhoven

Anouk van Veldhoven neemt prijs Beste Masterscriptie in ontvangst. Foto: DUB

Maatschappelijke relevantie
In haar scriptie kijkt ze naar het effect van een edutainment-interventie in Pakistan. Dit is een land dat kampt met veel partnergeweld. Om dat aan te pakken was een theatervoorstelling ontwikkeld waarbij bezoekers en makers na afloop met elkaar in gesprek gingen.

Ze onderzocht of het effect van zo’n interventie anders is, als deze enkel gericht is op de man, enkel gericht is op de vrouw of als de man en vrouw samen bij deze interventie betrokken zijn. Hieruit bleek dat een interventie die gericht is op de vrouw of op het stel samen, het partnergeweld deed toenemen. Als de interventie alleen gericht was op de man, was dit niet het geval.

Volgens de jury, onder leiding van universitair hoofddocent Politieke Geschiedenis Christianne Smit, behandelt Anouks scriptie “een belangrijk onderwerp met een enorme maatschappelijke relevantie en implicaties voor het beleid”.

“Dit onderzoek benadrukt het belang van het rekening houden met onbedoelde negatieve gevolgen van interventies of een ontwikkelingsinitiatief dat een speciale focus heeft op vrouwen”, zegt Van Veldhoven zelf.

Hoewel Van Veldhoven klaar is met haar thesis, is zij nog niet klaar met het onderwerp. Ze doet op dit moment een PhD, waarbij ze het onderzoek heeft uitgebreid naar vergelijkbare interventies in andere landen, waaronder in Ethiopië.

Cholera-epidemie in 1866
Ander genomineerden voor de Beste Masterscriptie 2023 waren geschiedenisstudent Nelleke Tanis en student onderwijswetenschappen Sisi Chen.

Tanis schreef een scriptie over de financiële gevolgen van de cholera-epidemie die in 1866 huishield in Utrecht en meer dan 1700 slachtoffers eiste. In haar scriptie laat Tanis zien hoe de lokale gemeenschap tijdens de uitbraak gezinnen hielp en hoe de gemeenschap daarna financiële steun bood aan weeskinderen en gezinnen, waarvan de kostwinnaar was overleden. Volgens de jury is de thesis “een verkenning van het vermogen van een samenleving om bestaande sociale en financiële regelingen te gebruiken om een grote medische en economische crisis het hoofd te bieden.”

Sociaaleconomische status
Sisi Chen schreef haar scriptie over de invloed van sociaaleconomische status en etniciteit op het vormen van relaties met leeftijdsgenoten. De meeste voorgaande onderzoeken richtten zich voornamelijk op etniciteit, maar Chen laat in haar scriptie zien dat sociaaleconomische status een belangrijkere factor is in het vormen van deze relaties dan etniciteit. Kinderen met een hogere sociaal economische status – dus kinderen van rijkere ouders – worden leuker gevonden. De leerkracht kan hier ook invloed op uitoefenen. “Hoe beter de band met de leerkracht, hoe leuker de kinderen gevonden werden”, zegt Chen.

studentenprijzen 2023 Sisi Chan Foto: DUB

Sisi Chen krijgt de Vliegenthart Scriptieprijs. Foto: DUB

Hoewel Chen naast de prijs Beste Masterscriptie greep, kreeg zij voor haar werk wel de Vliegenthart Scriptieprijs toegekend. Deze prijs werd dit jaar voor het eerst tijdens de Opening van het Academisch Jaar uitgereikt. Voorgaande jaren gebeurde dit op een ander moment in het collegejaar.

De scriptieprijs werd in 2004 ingesteld ter gelegenheid van het afscheid van hoogleraar Hans Vliegenthart als voorzitter van het Utrechts Universiteitsfonds. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste masterscriptie afwisselend in de disciplines geesteswetenschappen, life sciences, natural sciences, bèta- en gammawetenschappen. De winnaar krijgt 2000 euro.

In totaal werden dit jaar 35 masterscripties ingezonden, die kans maakten op de prijs Beste Masterscriptie. Dat is flink meer dan vorig jaar: toen waren het er 26. De meeste inzendingen kwamen van Bètawetenschappen: elf scripties waren van die faculteit afkomstig. Bij Sociale Wetenschappen werden er negen ingestuurd, bij Geneeskunde zes, Geesteswetenschappen ook zes en bij Recht, Economie, Bestuur en Organisatie drie. Geen enkele scriptie van Geowetenschappen en Diergeneeskunde deed mee.

Maatschappelijke impact
Daarnaast werd ook de Maatschappelijke Impact Prijs uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan een student of een groep studenten, die met hun werk hebben bijgedragen aan het aanpakken en helpen oplossen van een maatschappelijk vraagstuk.

Volgens de jury hadden afgestudeerd psychologiestudenten Angeliki Gianniou, Yashna Pande en Isabel Dahmen de meeste maatschappelijke impact met hun project. Zij richtten een lotgenotengroep op voor studenten die rouwen om het verlies van een dierbare (Good Mourning) en studenten die worstelen met eenzaamheid (ConsciousConnections).

Het zijn zogenoemde peer support-groepen, waarbij de bedenkers van Good Mourning en ConsciousConnections als leeftijdsgenoten ook deelnemen aan de groepen. Hierbij hielden ze ook intakes met geïnteresseerde studenten en verwezen zij hen door indien professionele hulp nodig was. Ook werkten ze nauw samen met de UU-wellbeing week en deelden zij hun ervaringen in een podcast. Zo hebben ze al meer dan vijftig studenten kunnen helpen.

De jury zegt over het project: “Dit initiatief heeft een aanzienlijke en positieve impact gehad op de geestelijke gezondheid van studenten. In een tijd dat steeds meer studenten worstelen met hun geestelijk welzijn heeft het een essentiële rol gespeeld in het creëren van een omgeving, waarin studenten elkaar kunnen ondersteunen en begeleiden.” De jury vindt dat het project heeft “bijgedragen aan een gezonder en sterker studentenklimaat”.

studentenprijzen 2023 Isabel Dahmen Foto: DUB

Isabel Dahmen neemt Maatschappelijke Impact Prijs in ontvangst op het podium. Foto: DUB

Genomineerden
Andere genomineerden voor de Maatschappelijke Verdienste 2023 waren VetInvolved, ‘Van Hier Naar […]’ en Emperiod. Het interdisciplinaire platform ‘Van Hier Naar […]’ – een samenwerking van studenten met De Nieuwe Utrechtse School – onderzoekt en analyseert maatschappijbrede gezondheidsvraagstukken, zoals de groeiende gezondheidzorg en het (aanstaande) zorginfarct.

Emperiod maakt herbruikbare maandverbandjes. Hierbij werken zij samen met lokale daklozenopvangcentra in en om Utrecht om de menstruatie-armoede in Nederland aan te pakken. Bij VetInvolved organiseren diergeneeskundestudenten discussieavonden over onderwerpen waar dierenartsen tegenaanlopen. 

Advertentie