Bestuur Geesteswetenschappen overstag in privacydiscussie

Docenten Geesteswetenschappen hoeven niet langer te vrezen voor de publicatie van pijnlijke citaten uit cursusevaluaties. Het faculteitsbestuur zal antwoorden van studenten op open vragen niet openbaar maken.

Toon alle reacties van studenten op de open vragen in de cursusevaluaties aan studenten die dezelfde cursus volgen. Dat voorstel leidde de afgelopen maanden tot verhitte debatten binnen de faculteit Geesteswetenschappen. Het faculteitsbestuur hoopte met de maatregel de respons van studenten te vergroten. Veel docenten waren echter bang voor potentiële aanvallen op hun privacy. 

Tijdens een faculteitsraadsvergadering bleek vrijdag dat het faculteitsbestuur bakzeil heeft gehaald. Na bijeenkomsten met de facultaire opleidingscommissies moet decaan Wiljan van den Akker concluderen dat er “Poetinachtige” maatregelen nodig zijn om faculteitsbrede medewerking tot stand te brengen. Het voorstel wordt daarom ingetrokken.

Van den Akker erkende teleurgesteld te zijn. Hij vindt nog steeds dat het publiceren van de antwoorden meer voor- dan nadelen heeft. In eerdere discussies sprak hij de verwachting uit dat studenten hun taalgebruik matigen als ze zien dat hun opmerkingen voor iedereen zichtbaar zijn.
 
Studenten zien straks dus geen letterlijke weergaven van de reacties van hun mede-studenten. Toch staat volgens Van den Akker het belangrijkste uitgangspunt van het nieuwe cursusevaluatiesysteem Caracal nog altijd recht overeind. Deelnemers aan een cursus zullen snel na de evaluatie te horen krijgen wat er gebeurt met hun commentaar.

Docenten moeten binnen drie weken via Caracal laten weten welke kritiekpunten studenten naar voren brachten in de gesloten én de open vragen. In die reactie dienen docenten bovendien aan te geven hoe ze daarmee zullen omgaan.

Opleidingscommissies functioneren daarbij als een stok achter de deur. Zij zullen erop toezien dat docenten de kritiek en aanbevelingen van studenten serieus nemen. De kwaliteit van de reactie van de docent wordt ook verwerkt in de rapportages over de cursusevaluaties.

"Op deze manier maken we studenten nog steeds duidelijk dat er wel degelijk iets gebeurt met hun antwoorden. Tegelijkertijd ondervangen we het gevaar van onfatsoenlijke uitingen", aldus Van den Akker.

Advertentie