Bestuur komt met extra steun voor studentbestuurders

Studentbestuurders presenteerden in september actieplan bij de burgemeester. Foto Desiree Meulemans

Het leven van studentbestuurders is in dit coronajaar bepaald niet makkelijk. Ze doen hun uiterste best het studentenleven in stand te houden, maar zijn zich tegelijkertijd bewust van de gevaren van de coronacrisis en van het belang om binnen de richtlijnen van het RIVM te opereren. “Wij kregen van de bestuurders veel signalen dat ze hiermee worstelen en dat ze te weinig erkenning voelen voor deze moeilijke positie. Daar wilden wij wat meedoen”, zegt Sya Huijskens, lid van de Universiteitsraad namens de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUs).

Ze was een van initiatiefnemers van een open brief aan het College van Bestuur die eind oktober is verstuurd. De brief is ondertekend door meer dan veertig studentorganisaties, Het gaat daarbij om studentenverenigingen, sportverenigingen en studieverenigingen, maar ook om studentenunie Vidius en alle fracties van de Universiteitsraad. In de brief staat onder meer: “De moraal van de studenten daalt door het voortdurend annuleren van evenementen, plechtigheden en (kennismaking)activiteiten. Een openlijke steunbetuiging en een erkenning voor de huidige inspanningen zouden naar ons inzien een positief effect hebben en het gevoel van wederzijdse communicatie en begrip tussen de Universiteit Utrecht en haar studenten sterk verbeteren.”

Snelle reactie van bestuur
De reactie van het bestuur kwam binnen een week. Het bestuur zegt zich ervan bewust te zijn dat deze periode van de studentbestuurders een enorm incasserings- en inlevingsvermogen vraagt. Het college is de studenten bijzonder erkentelijk voor het feit dat ze zich zo flexibel opstellen en onder meer met de gemeente gewerkt hebben aan een actieplan om het aantal besmettingen bij studenten te verminderen.

Het college komt ook met enkele concrete maatregelen om het werk voor de huidige bestuurders te vergemakkelijken. Zo zal er in december een digitaal diner komen voor de honderd grootste verenigingen, komt er een extra training voor studentbestuurders en zal de verruiming van de activiteitensubsidie in 2021 worden voortgezet. Dit laatste is een subsidie voor verenigingen die vanwege corona extra kosten hebben gemaakt.

Daarnaast wil het bestuur extra contactmomenten met de bestuurders organiseren om de banden aan te halen en zullen er meer kantoor- en vergaderfaciliteiten komen, voor zover dat is toegestaan binnen de overheidsmaatregelen.

In een eerste reactie zeggen de studenten blij te zijn met de reactie van het bestuur. Ze noemen het een mooie steunbetuiging in moeilijke tijden.

Advertentie