Bestuursbeurzen omhoog naar 425 euro per maand

Leden van de U-raad sleepten tijdens een drukbezochte vergadering met het CvB een forse beursverhoging uit het vuur.

De beurzen voor studentbestuurders gaan vanaf komend studiejaar met 136 euro omhoog naar 425 euro per maand. Dat werd dinsdag afgesproken in een bij vlagen tumultueuze U-raadsvergadering.

De publieke tribune zat dinsdagmiddag voor de verandering bomvol. Circa honderd studentbestuurders waren gekomen om de discussie over bestuursbeurzen te volgen, en om de onderhandelingen van de U-raad met het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht kracht bij te zetten.

De komst van de studenten zorgde voor het nodige rumoer in de zaal en vermakelijk politiek theater. Drie schorsingen waren uiteindelijk nodig om een voor de U-raad gewenst onderhandelingsresultaat uit het vuur te slepen.

Doel van de U-raad: een forse verhoging van de bestuursbeurzen. Nu ontvangen studenten die een fulltime bestuursjaar doen 289 euro per maand. Door de wegvallende basisbeurs wil de raad dat de UU financieel extra bijspringt. Anders zou geen student meer te porren zijn voor een bestuursfunctie, zo is de redenering. Met een hogere bestuursbeurs zou de UU laten zien hoe waardevol student- maar vooral studieverenigingen zijn voor het positieve studeerklimaat in Utrecht, beargumenteert de U-raad.

Het oorspronkelijke bod van het universiteitsbestuur - een verhoging naar 300 euro per maand - werd twee weken geleden door de U-raad resoluut van tafel geschoven. Die 300 euro lag mijlenver van de wens van de U-raad (600 euro per maand) en dus lag een politieke impasse op de loer. De U-raad heeft immers instemmingsrecht op aanpassingen in de regeling voor studentbestuurders.

En die impasse zat er dinsdagmiddag ook lang aan te komen. Eventjes leken de onderhandelingen te klappen bij een bedrag van 400 euro. Rector Bert van der Zwaan noemde dat bedrag "een finaal bod", terwijl de U-raad bleef hameren op een hoger bedrag.

Na een derde schorsing van de vergadering bleken de partijen dan toch rekkelijker en kwam er een magisch bedrag waar iedereen akkoord mee ging: 425 euro. Dat is het bedrag dat studentbestuurders vanaf 1 september 2015 bij een fulltime bestuursfunctie zullen ontvangen. De deal werd onthaald met een applaus van de aanwezige studentbestuurders op de tribune.

Er werd meer uit het vuur gesleept door de U-raad. Zo blijft de regeling 'collegegeldvrij besturen' bestaan. Deze regeling houdt in dat je als student ingeschreven kunt blijven staan zonder collegegeld te betalen. Je kunt dan geen vakken volgen maar wel gebruik maken van faciliteiten van de universiteit.

Ook beloofde het CvB om de discussie over parttime besturen voorlopig in de koelkast te zetten. Het CvB wil het liefst dat studentbestuurders naast hun bestuurswerk ook colleges volgen en tentamens maken. Dit idee valt slecht bij studentenorganisaties en is nu voorlopig van de agenda gehaald.

Op verzoek van het CvB werd afgesproken dat de maandelijkse vergoeding voor studenten die studievertraging oplopen als gevolg van een handicap of een chronische ziekte, ook verhoogd wordt naar 425 euro. Het CvB hamerde op deze solidariteit omdat deze groep er ook als gevolg van het leenstelsel fors op achteruit gaat.

Advertentie