'Bestuursbeurzen worden niet afgeschaft'

Screenshot uit de trailer van de film Feuten: Het Feestje.

Studentenverenigingen kunnen opgelucht ademhalen: de bestuursbeurzen verdwijnen niet. Dat laat de Universiteit Utrecht weten in reactie op geruchten over afschaffing van de beurzen.

Paniek onder studentbestuurders: de Universiteit Utrecht zou volgens geruchten van plan zijn de hakbijl te zetten in de bestuursbeurzen. Door het afschaffen van de basisbeurs zou ook de bestuursbeurs, een compensatie voor studievertraging als gevolg van bestuurswerk, als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Waar de geruchten vandaan komen? Arjen van Vliet, als hoofd studentbegeleiding onder meer verantwoordelijk voor de verdeling van de beurzen, weet het niet. "Geen flauw idee." De geruchten kloppen in elk geval niet, zegt hij.

Toch is de angst van studenten ergens wel begrijpelijk. De hoogte van de bestuursbeurzen (max 289 euro per maand) is immers gebaseerd op de uitwonende beurs. De bestuursbeurs is in zekere zin een vergoeding voor een maand stufi die je later in je studie misloopt. En waarom zou de universiteit in het nieuwe leenstelsel nog compenseren voor iets dat studenten toch niet meer krijgen?

De Universiteit Utrecht is niet van plan bestuursbeurzen af te schaffen, herhaalt Van Vliet. "Door het leenstelsel verandert wel het een en ander, maar het is onze intentie om bestuursbeurzen op het huidige niveau in stand te houden. Wij willen graag bijdragen aan een actief studentenleven."

U-raadslid Wouter Lammers reageert opgelucht. "Ik ben blij met de toezegging dat er niet gesneden zal worden in het budget voor de bestuursbeurzen, en zal de universiteit hier zeker aan blijven houden."

De UU geeft op dit moment jaarlijks bijna 700.000 euro uit aan bestuursbeurzen. In totaal vierhonderd bestuurders van studentenorganisaties ontvangen een gedeeltelijke of volledige beurs voor hun bestuurswerk. Ongeveer 5 ton gaat naar studentenverenigingen; studieverenigingen krijgen 200.000 euro.

Wat VIDIUS studentenunie en de studentgeleding in de U-raad betreft zou de universiteit méér moeten investeren in bestuursbeurzen. Lammers: "Voor veel besturen is het nu al geen vetpot, maar met de komst van het leenstelsel zal het helemaal lastig worden om voldoende opvolgers te vinden die de boel draaiende houden."

De universiteit is niet van plan het budget voor bestuursbeurzen te verhogen, reageert Van Vliet. "We reserveren een vast bedrag voor bestuursbeurzen en zijn niet van plan dat te verhogen ten koste van onderwijs of onderzoek."

Ook is er discussie over de regeling collegegeldvrij besturen. Die regeling maakt het studentbestuurders mogelijk om een jaar lang een bestuursbeurs te ontvangen zonder collegegeld te betalen. Studenten kunnen in dat jaar geen cursussen volgen en verliezen hun recht op studiefinanciering en gratis reizen, maar behouden wel toegang tot de studentenvoorzieningen van de UU.

De regeling is ooit ingevoerd om studenten te beschermen tegen de dreigende gevolgen van de langstudeerboete. Maar toen die boete er niet kwam, was de regeling al ingevoerd. Tot op de dag van vandaag; 28 UU-studenten maken er dit academisch jaar gebruik van.

Het universiteitsbestuur wil graag af van de in hun ogen achterhaalde regeling. VIDIUS en de studentgeleding in de U-raad willen collegegeldvrij besturen juist behouden: het zou een bestuursjaar aantrekkelijk houden. Later dit jaar vergadert de U-raad over deze kwestie.

Advertentie