Betalen andere universiteiten de overstap van Wageningen naar OCW?

Alle universiteiten krijgen hun geld van het ministerie van Onderwijs, behalve de ‘groene’ Wageningen Universiteit. Die viel altijd onder het ministerie van Landbouw, dat later bij Economische Zaken werd gevoegd.

Nu niet meer. In 2015 is besloten dat Wageningen naar OCW verhuist en dat levert de universiteit geld op. Het ministerie van Economische Zaken hanteerde andere regels dan OCW: het budget van de universiteit mocht hooguit twee procent stijgen als er meer studenten kwamen, of hooguit twee procent dalen als er juist minder studenten kwamen.

Maatregelen EZ ongunstig
Dat pakte ongunstig uit voor de WUR, die haar studentenaantallen in tien jaar tijd bijna zag verdrievoudigen. Door de tweeprocentregel van EZ loopt de universiteit naar eigen zeggen al jarenlang miljoenen euro’s mis.

De overstap naar OCW is dus een financiële meevaller voor Wageningen Universiteit, want dat ministerie gaat de universiteit bekostigen op basis van het aantal studenten dat ze nu heeft. “Voor ons is dat inderdaad voordelig”, beaamt WUR-woordvoerder Simon Vink. Hoe voordelig precies wil hij niet zeggen.

Waar komt extra geld vandaan?
Dat extra geld moet wel ergens vandaan komen. Als het totale wo-budget niet omhoog gaat, dan moeten de andere universiteiten het verschil opbrengen, concludeert woordvoerder Bart Pierik van universiteitenvereniging VSNU.

Ook zijn collega Vink van de WUR zou het betreuren als het kabinet niet zou bijspringen. “Nu we onder OCW vallen, moet er extra geld bij zodat de andere universiteiten niet benadeeld worden ten koste van ons. Anders krijg je scheve ogen.”

Vragen in de Tweede Kamer
Eerder pleitte Wageningen ervoor om de universiteit bij EZ te houden, op voorwaarde dat haar onderwijs op dezelfde manier zou worden bekostigd als dat van andere universiteiten. Tevergeefs, want een meerderheid van de Kamer stemde in 2015 toch in met de motie om het groene onderwijs bij OCW onder te brengen.

Gisteren werden er tijdens de politieke beschouwingen vragen gesteld over deze kwestie. De SGP en D66 willen van het kabinet weten of het geld dat het kabinet nu voor de overgang naar het ministerie van Onderwijs heeft uitgetrokken wel genoeg is.

Advertentie