Beter hbo? Roept u maar!

Steeds meer afgestudeerde hbo’ers klagen dat hun opleiding onvoldoende aansloot op hun baan. Ook werkgevers zijn niet altijd tevreden. Wat kan er beter, was gisteren de centrale vraag bij het HBO-discours.

Gastheer Doekle Terpstra van de Hogeschool Inholland, waar het debat van de Vereniging Hogescholen dit keer plaatsvond, gooide graag wat “knuppeltjes” in het hoenderhok. Hij riep de werkgevers op om duidelijk te maken wat ze van het hbo verwachten. Anders wordt het volgens hem moeilijk om de onderwijsprogramma’s up to date te houden. Veel bedrijven zouden te weinig nadenken over de toekomst. Wat dat betreft lijken ze op de fietsenmaker op de hoek: “Als de fietsen vandaag maar gerepareerd worden, dan zien we morgen wel verder.”

John Tuit van verzekeraar Aegon, bleek aardig te voldoen aan dat beeld. Veel verder dan de oproep om studenten beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt kwam hij niet in zijn bijdrage. Zijn ervaringen zijn weinig positief: afgestudeerden weten volgens hem niet wat werken is en ze kleden zich niet goed. Het jeugdige enthousiasme waarmee ze bij Aegon binnenkwamen zijn vaak na drie maanden alweer kwijt.

Voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen vroeg zich af of dat verwijt niet elke nieuwe lichting jonge afgestudeerden treft en of een goede on-the-job-training wellicht kan helpen. Uit gesprekken blijkt dat de werkgeversorganisaties behoefte hebben aan breed opgeleide, flexibel ingestelde afgestudeerden, terwijl afzonderlijke werkgevers afgestudeerden willen die functiegericht zijn opgeleid en meteen inzetbaar zijn. De vraag is kortom niet erg duidelijk.

Maar ook de hogescholen valt wel wat te verwijten. Zo vindt Terpstra dat docenten zich beter zouden moeten verdiepen in de laatste trends in het werkveld en dat ze dat in functioneringsgesprekken moeten kunnen aantonen. Volgens Lisa Versteeg, een afgestudeerde van Terpstra’s eigen hogeschool die nu bij omroep Wakker Nederland werkt, had de meerderheid van haar docenten onvoldoende feeling met het werkveld.

Een docent in het publiek reageerde teleurgesteld op dit verwijt en somde op welke congressen en cursussen hij de afgelopen tijd bezocht had. Een ander wees erop dat er ook al van docenten wordt verlangd dat ze zich theoretisch bijscholen en meer onderzoek doen. Een derde docent pleitte er voor om de goede relatie met het werkveld vooral als een opdracht aan docententeams te zien, die de taken onderling kunnen verdelen. Maar dat er meer docenten uit hun comfort zone moeten komen, daarover was iedereen het eens.

Thom de Graaf ten slotte riep de werkgevers op om beter duidelijk te maken wat ze van het hbo verwachten, de hogescholen om het overleg met werkveld en afgestudeerden te intensiveren en de docenten om hun kennis en vaardigheden up to date te houden.

Advertentie