Bewoners De Uithof willen betere supermarkt

De woonbesturen van De Bisschoppen, Casa Confetti en de Cambridgelaan sturen deze week een brandbrief naar het Utrechtse stadsbestuur over de gebrekkige winkelvoorzieningen in De Uithof. De PvdA-fractie in de gemeenteraad stelde naar aanleiding van de klachten schriftelijke vragen. *update met brandbrief*

“De woonbesturen horen vrijwel dagelijks dat bewoners vinden dat er in De Uithof onvoldoende faciliteiten zijn”, zegt Lennart van Doremalen, voorzitter van het woonbestuur van de Cambridgelaan. “Als je bedenkt dat hier meer dan 2000 mensen wonen en er hier 50.000 studenten en 20.000 medewerkers rondlopen, zou je toch verwachten dat er veel meer aanbod is.”

Van Doremalen voelt zich gesteund door de resultaten van een enquête onder bewoners. Daaruit blijkt dat bewoners het voorzieningenniveau beoordelen met een dikke onvoldoende, net iets meer dan een 4. Meer dan 60 procent vindt dat supermarkt Spar een ontoereikend assortiment heeft en bovendien te duur is. Van Doremalen: “Veel studenten fietsen nu voor hun dagelijkse boodschappen naar de binnenstad of naar een van de omliggende dorpen.”

Met de brandbrief richting het stadsbestuur hopen de woonbesturen de aandacht voor de problematiek te vergroten. PvdA-fractielid Işik stelde deze week bovendien raadsvragen aan het stadsbestuur over de kwestie. Van Doremalen: “Als alle betrokken partijen merken dat dit leeft en met elkaar om de tafel gaan zitten, dan moet er toch iets kunnen gebeuren?”

Voor mogelijke vestigingsplekken van een grote supermarkt denkt Van Doremalen onder andere aan het nieuw te bouwen SSH-complex in De Uithof. Maar ook een noodgebouw is welkom. “In andere delen van Utrecht worden ook tijdelijke supermarkten neergezet. Daarmee kun je al op korte termijn een oplossing bieden. Dat zou erg mooi zijn”", zo meent Van Doremalen.

De voorzitter van het Cambridge-woonbestuur, die tevens universiteitsraadslid is, heeft het universiteitsbestuur al meerdere keren gevraagd de vestiging van een grote goedkope supermarkt te stimuleren. Maar dat heeft volgens hem nog tot weinig actie geleid. 

Volgens hoofd vastgoedbeheer van de UU, Ruut van Rossen, steekt de vraag om een grotere en goedkopere supermarkt geregeld de kop op. Hij stelt echter dat grote supermarkten helemaal geen belangstelling hebben om een winkel in De Uithof te openen. “Grootwinkelbedrijven weten precies waar hun kansen liggen. Die willen zich niet vestigen op een plek met een heel atypisch klantenbestand waar ze bovendien ook nog moeten concurreren met een andere supermarkt.

Van Rossen vindt de kritiek op de Spar bovendien niet altijd terecht. “Natuurlijk: het assortiment is beperkt, maar verder is er ook vaak sprake van beeldvorming. De winkel is bijvoorbeeld in veel gevallen lang niet zo duur als men denkt en scoort goed als het gaat om klanttevredenheid. Bovendien: als studenten het anders willen, zouden ze ook gewoon eens met de exploitant moeten gaan praten."

Het hoofd Vastgoedbeheer meent dat het bestemmingsplan van De Uithof voldoende ruimte laat voor bedrijvigheid. De UU probeert vooral ondernemers te interesseren voor de ruimten in de onderste verdiepingen van de gebouwen rondom de Heidelberglaan.

Van Rossen erkent dat het voorzieningenniveau in De Uithof nog niet heel hoog is. “Maar dat is ook niet zo gek voor een locatie die buiten de stad ligt en waar nog niet heel veel mensen wonen. Ook de gemeente zal daarvoor geen oplossing kunnen bieden, denkt Van Rossen. “De stad Utrecht kan zich net als de universiteit niet veroorloven om suikeroom voor ondernemers te spelen.

*Update 22 mei 2012* Hierbij de brandbrief (pdf) die eind vorige week werd verstuurd. Het woonbestuur van De Bisschoppen liet DUB naar aanleiding van bovenstaand artikel weten dat de bewoners van De Uithof niet alleen een betere supermarkt wensen. Ook andere voorzieningen schieten tekort. Zo zou er ook behoefte zijn aan betaalbare café’s en restaurants en aan meer parkeergelegenheid.

Eva Wolf van het Bisschoppenbestuur zegt bovendien tijdens een gemeentelijke raadsinformatieavond over Utrecht-Oost vernomen te hebben dat ondernemers verschillende obstakels tegenkomen als zij zich in De Uithof willen vestigen. “Deze brandbrief is dus niet bedoeld om te zeggen: gemeente, geef ons een supermarkt. We willen dat alle betrokkenen om de tafel gaan om de leefbaarheid in De Uithof te vergroten.”

 

Advertentie