Bewoners Keizerstraat vrezen overlast door UU-fietsenstalling

Achter dit hek in de smalle Keizerstraat is de toekomstige fietsenstalling gepland.

De toekomstige fietsenstalling van de universiteit achter de panden aan de Drift zal dagelijks om 19 uur moeten sluiten. De UU gaat op verzoek van omwonenden aan de Keizerstraat ook onderzoeken of de stalling in weekenden en vakanties dicht kan blijven.

Bewoners van de Keizerstraat waar de ingang van de fietsenstalling komt, hebben vele bezwaren tegen de komst van de stalling. De bouw tegenhouden, is geen optie, blijkt maandag tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente en de Universiteit Utrecht. Wel belooft de UU de plannen aan te passen om (geluids)overlast te voorkomen en de privacy van de bewoners te bewaken.

Het fietsparkeerplan
De gemeente wil een algemeen fietsparkeerverbod voor de Drift invoeren. Tot voor kort stonden hier tijdens piekuren duizend fietsen geparkeerd waardoor hulpdiensten niet meer goed over de Drift konden rijden. Maar het verbod kan pas worden ingevoerd als er elders voldoende parkeerruimte voor de fietsen van studenten en medewerkers van de universiteit is.

Samen met de universiteit werd daarom een fietsparkeerplan opgesteld. Eén van de maatregelen is de aanleg van een stalling voor studenten op een universitair terrein achter de Driftpanden. Daar is plaats voor 350 fietsen in zogeheten etagerekken. Via de achtertuinen van de gebouwen aan de Drift lopen de studenten naar de Universiteitsbibliotheek of naar een onderwijszaal.

Geluidsoverlast, vervuiling, criminaliteit, inbreuk op privacy
In december 2014 werden de bewoners van de Keizerstraat op de hoogte gesteld van het voornemen.
Veel bewoners dienden bezwaren in tegen de komst van de stalling. Afgelopen maandag konden ze hun bezwaren toelichten tijdens een informatieavond waarbij ook een medewerker van de gemeente en Monique Kampinga van Vastgoed & Campus van de universiteit aanwezig waren.

De bewoners benadrukken dat de Keizerstraat een smalle straat is, zonder stoepen en voortuinen. De komst van de fietsenstalling zorgt volgens hun voor extra grote drukte omdat de Keizerstraat de aanrijroute voor de studenten is. Eén van de bewoners rekent voor: “Het gaat voor aanvang van een college om zestig fietsen per minuut, en dat herhaalt zich elke twee uur als er een nieuw college begint.”

Andere problemen die ze voorzien zijn geluidsoverlast, vervuiling van de straat en fietsen die tegen hun gevels en in hun fietsenrekken worden geparkeerd. Ook de privacy van direct omwonenden is in gevaar: vanuit de fietsenstalling kan rechtstreeks in verschillende woningen gekeken worden.

Verder zijn ze bang dat de stalling een goede schuilplaats is voor junks, dealers en prostituees die zich hier in vroegere jaren ook al ophielden. Een andere angst is dat inbrekers via de fietsenstalling de achtertuinen en balkons van de naastgelegen huizen kunnen bereiken.

Het liefst willen ze dat de universiteit een andere locatie zoekt voor de fietsenstalling. Waarom kan de stalling niet op het plein van de UB, bovenop de ondergrondse fietsenkelder, worden gebouwd of waarom kan de stalling aan de Boothstraat niet uitgebreid worden?

Concessies wegens geluidsoverlast en privacy bewoners
Monique Kampinga van Vastgoed & Campus vertelt dat de constructie van de fietsenkelder van de UB niet sterk genoeg is om er nog een fietsenstalling boven te maken. “Bovendien zal monumentenzorg niet accepteren dat er binnen het beschermde stadsgezicht op het plein van de UB een fietsenstalling komt.” De stalling aan de Boothstraat vergroten is volgens haar niet mogelijk, omdat er andere plannen met dat terrein zijn.

De argumenten overtuigen de bewoners niet, maar verder discussiëren over een andere locatie is volgens de UU en de gemeente niet zinvol. De fietsenstalling komt er, of de bewoners het nu leuk vinden of niet.

Winst halen de bewoners wel. Zo blijkt de fietsenstalling vanwege regelgeving omtrent geluidsoverlast al om 19 uur dicht te moeten. Aanvankelijk wilde de universiteit de veel ruimere openingstijden van de bibliotheek volgen. De UU gaat voorts onderzoeken of het mogelijk is de stalling te sluiten in de weekenden en de vakantie. “We moeten daar de bezoekerspiekuren van de UB op nazoeken”, zegt Kampinga.

De universiteit belooft daarnaast de stilste rekken te gebruiken en borden te plaatsen die studenten aansporen zich rustig en netjes te gedragen. Bij het toegangshek komen camera’s te hangen. Ook zal er voor de bewoners één aanspreekpunt komen bij wie zij hun klachten en zorgen kwijt kunnen. Van hun klachten wordt een dossier bijgehouden, zodat er een goed beeld komt van eventuele overlast.

Onderzocht wordt of universitaire bewakers extra kunnen surveilleren in de stalling in de Keizerstraat. Ook wordt gekeken of de hekken rondom de stalling hoger en afschrikwekkender gemaakt kunnen worden zodat eventuele inbrekers niet over het hek klimmen en via de achterkant de huizen van de Keizerstraat kunnen betreden. Verder zou de aanleg van een heg de privacy van de bewoners mogelijk kunnen waarborgen. 

Op maandag 15 juni komen de bewoners, de gemeente en de UU nogmaals samen om de plannen verder door te spreken. De UU hoopt de nieuwe stalling in augustus 2015 in gebruik te nemen.

Advertentie