Foto's van slecht onderhoud Vletweide afkomstig van bewoners

Bewoners Vletweide vinden geen gehoor bij SSH: renovatie van de baan

Body: 

Bewoners van het Bunnikse wooncomplex Vletweide zijn teleurgesteld in huisvester SSH. De verhuurder wil niet verder praten over een renovatie van het complex.

De toekomst van de 98 tweekamerappartementen aan de rand van De Uithof stond de afgelopen jaren geregeld ter discussie. Bewoners beklaagden zich over de slechte staat van onderhoud van de woningen. Volgens de SSH was een grootschalige renovatie noodzakelijk om de problemen op te lossen. Maar deze zou zeer hoge kosten en veel overlast met zich meebrengen, vooral ook omdat in de gebouwen asbest is verwerkt. De huisvester overwoog daarom het complex te slopen.

Die optie werd afgelopen zomer door de bewoners van de Vletweide van de hand gewezen. In een enquête mochten zij zich uitspreken over drie scenario’s: ‘sloop en nieuwbouw’, ‘renovatie’, of ‘instandhouding’.

De meeste bewoners van Vletweide kozen uiteindelijk voor de laatste optie. Volgens de bewonersvertegenwoordiging die het contact met de SSH over de kwestie onderhoudt, was deze keuze echter vooral ingegeven door de grote stijging van de huurprijs (90 euro) die met het alternatief ‘renovatie’ gemoeid was. “Veel bewoners ging die verhoging te ver, maar ze willen wel degelijk een grondige opknapbeurt van het complex”, zegt voorzitter Jan-Jaap Oosterwijk.

Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête stelde de bewonersvertegenwoordiging een alternatief plan op. Dat ging uit van een beperktere renovatie waarbij bewoners hun woning niet hoefden te verlaten en slechts 30 euro extra huur gingen betalen. “We zagen dat voorstel als een startpunt voor nieuwe gesprekken”, zegt Oosterwijk. “Maar tot onze grote teleurstelling is de SSH er nooit serieus op ingegaan.”

De SSH maakte eerder dit jaar bekend te kiezen voor ‘instandhouding’ van Vletweide. Een handtekeningenactie waarbij 65 procent van de bewoners de verhuurder opriep om ‘meer’ te doen, veranderde daar niets aan.

Volgens woordvoerder Annemiek van Vondel van de SSH moest na jaren onderhandelen de knoop worden doorgehakt. “Wij zijn ook niet gelukkig met deze uitkomst. Wij hadden de Vletweide graag flink aangepakt, maar daarvoor hebben we wel de toestemming van 70 procent van de bewoners nodig. De bewoners hadden aangegeven een totale renovatie te duur te vinden en hun huis niet te willen verlaten. Voor ons was het daardoor niet mogelijk om de Vletweide op een bedrijfsmatig verantwoorde manier te vernieuwen.”

Voorzitter van de bewonersvertegenwoordiging Oosterwijk wantrouwt de droefheid aan de kant van de SSH. “Wij zijn bang dat de door de SSH gewenste sloop van de Vletweide nu dichterbij komt. Als de SSH nu niet investeert, voeren we over vijf jaar weer dezelfde discussie, maar de staat van de woningen is tegen die tijd waarschijnlijk zo slecht dat renoveren geen optie meer is.”

Annemiek van Vondel wijst die gedachte van de hand: “Wij zijn helemaal niet gebaat bij ongelukkige huurders. Het is ook absoluut niet zo dat we nu alleen het minimale gaan doen.  Zo worden de badkamers en portieken van de woningen vernieuwd.”

Vorige week dinsdag lichtte de SSH tijdens een bewonersbijeenkomst in Bunnik haar standpunt  toe. De bewonersvertegenwoordiging werd daarbij uitgenodigd haar bezwaren nogmaals kenbaar te maken via een brief naar het SSH-bestuur.

Voorzitter Oosterwijk heeft inmiddels van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. “Het is erg jammer dat we ons doel niet hebben kunnen bereiken. De insteek van de bewoners was steeds: verlenging van de levensduur van het complex. Iedereen woont met groot plezier op de Vletweide en wil dat graag nog even blijven doen. We zijn er niet in geslaagd de bewoners duidelijkheid voor de lange termijn te geven.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail