Niveau zegt niets over kwaliteit

Bijscholing krijgt een officieel ‘niveau’

Studeren, foto Pixabay
Foto Pixabay

Minister van Onderwijs Mariëlle Paul verdedigde deze week haar wetsvoorstel voor een ‘Nederlands Kwalificatieraamwerk’. Dat raamwerk (NLQF) bestaat sinds 2012. Met een inschaling kunnen onderwijsaanbieders duidelijk maken op welk niveau ze lesgeven: is het bijvoorbeeld een mbo-cursus of mag je universitaire stof verwachten?

Het niveau zegt echter niets over de kwaliteit van de aangeboden stof en dat was reden voor discussie in de Tweede Kamer want weten cursisten dat wel? Het wetsvoorstel werd echter ongewijzigd aangenomen omdat de Europese vergelijkbaarheid van het onderwijs belangrijker werd gevonden dan de eventuele verwarring die het niveau zou opleveren.

Er werd wel een motie aangenomen waar de minister iets mee moet. Die kwam van D66 en ging over het tegengaan van misleiding in het particuliere onderwijs. Op dit moment zijn er nog steeds opleiders die zichzelf ten onrechte ‘universiteit’ noemen of die ‘hbo-masterclasses’ en ‘hbo-programma’s’ aanbieden terwijl ze dat niet mogen. De regering zou moeten onderzoeken of de huidige handhaving en sancties wel effectief genoeg zijn om zulke overtredingen tegen te gaan, staat in de motie.

Advertentie