Binnenkort op je diploma: hoe je scoort ten opzichte van je medestudenten

Body: 

Universiteiten willen buitenlandse instellingen laten zien wat Nederlandse cijfers betekenen. In Utrecht verdwijnt het gpa van de bul.

Behoor je tot de top 10 procent van je studie? Of zit je misschien bij de 40 procent met een 6? Vanaf volgend najaar staat het expliciet op je diploma. Doel: je Nederlandse cijfers begrijpelijker maken voor buitenlandse instellingen. In Utrecht verdwijnt de omrekening naar het Grade Point Average (gpa) van de bul.

Alle Nederlandse studenten kunnen met ingang van september 2017 op hun diploma lezen hoeveel procent van hun medestudenten een vergelijkbaar gemiddeld eindcijfer heeft behaald. Ook kunnen ze dan zien welke percentage van de studenten beter of minder goed presteerde.

De Nederlandse universiteiten hebben afgesproken gebruik te gaan maken van zogenoemde grading tables die de relatieve score van studenten weergeven. De gezamenlijke aanpak is er echter niet op gericht om de onderlinge competitie tussen studenten aan te wakkeren.

De universiteiten hopen met de uniforme werkwijze vooral de Nederlandse cijfers transparanter te maken voor universiteiten en werkgevers in landen die een andere beoordelingssystematiek of cijferschaal hanteren. De grading tables moeten meer inzicht geven in de Nederlandse cijfercultuur. Ook moet het vertalen van de cijfers naar andere stelsels eenvoudiger worden.

Een grotere vergelijkbaarheid is van belang nu Nederlandse studenten vaker naar het buitenland gaan voor een vervolgopleiding en er meer internationale studenten naar Nederland komen. Veel studenten vragen zelf om een internationaal herkenbare weergave van hun studieprestaties. 

De Europese ministers van Onderwijs roepen universiteiten al sinds 2015 op deze methodiek, die de relatieve score van studenten weergeeft (pdf), te gebruiken. Er loopt een Europees project om de implementatie te bespoedigen. 

Voorbeeld 'grading table' uit de ECTS User Guide van de Europese Commissie.

Tot nu toe hanteerden de Nederlandse universiteiten zeer verschillende werkwijzen om buitenlandse universiteiten duidelijkheid te verschaffen over de studieresultaten van hun studenten. Een aantal Nederlandse universiteiten, waaronder die van Groningen, maakt al gebruik van de grading tables, maar anderen hanteren omrekenstelsels, laten het aan individuele opleidingen over, of doen niets.

De Universiteit Utrecht nam dit voorjaar het initiatief tot een landelijk overleg over de kwestie. De UU was sinds 2007 de enige Nederlandse universiteit die de Nederlandse cijfers van studenten omrekende naar het in Amerika bekende systeem van Grade Point Average (gpa). Dat ‘Amerikaanse’ cijfer wordt op elke diplomasupplement vermeld. 

Begin dit jaar schreef alumnus Edwin Dalmaijer op DUB dat deze gpa-omrekening nadelig kan uitpakken voor Utrechtse studenten die zich aanmelden voor selectieve buitenlandse vervolgopleidingen. Rector Bert van der Zwaan moest daarna erkennen dat de UU “inderdaad een tikkie aan de strenge kant” was. De Utrechtse rector zette het thema op de agenda van de vereniging van universiteiten VSNU.

In Utrecht gaat het nieuwe systeem de vermelding van het gpa vervangen. Onbekend is nog hoe de 'grading tables' in Utrecht precies toegepast gaan worden. Daarover moeten binnen de universiteit nog discussie worden gevoerd. Onduidelijk is bijvoorbeeld nog op welk niveau studenten straks worden vergeleken: alleen met studenten van de eigen opleiding, ook met studenten van andere Utrechtse opleidingen of misschien wel met alle Utrechtse studenten.

Dit voorjaar moeten de precieze details duidelijk zijn. Dan zal de nieuwe aanpak in de U-raad besproken worden.

Facebook Twitter Whatsapp Mail