Bonnetjes universiteitsbestuurders op internet

Wie geïnteresseerd is in de uitgaven van de drie universitaire bestuurders tijdens werkbezoeken of representatieve plichtplegingen in binnen- en buitenland, kan sinds vorige week via de UU-site een overzicht vinden. Het universiteitsbestuur publiceerde een verantwoording  met daarbij ook alle facturen en bonnetjes. De bedoeling is het overzicht elk kwartaal aan te vullen.  

Het universiteitsbestuur besloot eind vorig jaar om de uitgaven publiekelijk te maken. Dit gebeurde onder meer vanwege de aanhoudende beschuldigingen van excessief declaratiegedrag na artikelen die in de media verschenen.

De uitgaven voor de universitaire dienstauto’s en chauffeurs staan nog niet vermeld in het nieuwe declaratieoverzicht op de UU-site. Deze worden later toegevoegd. Met de collegeleden is bij hun aanstelling afgesproken dat de UU de kosten van werk- en woon/werk-verkeer betaalt. Twee jaar geleden zag collegevoorzitter Oudeman zich echter gedwongen enkele ritten met de dienstauto terug te betalen, omdat zij naar een commissariaat in Almelo was afgereisd.

De optelsom van de bedragen die de bestuurders spendeerden, inclusief de kosten van het vervoer met hun dienstauto's, was al terug te lezen in het universitaire jaarverslag van 2016. Collegeleden Oudeman en Pijpers kregen iets meer dan honderdduizend euro vergoed, rector Van der Zwaan besteedde ongeveer een derde van dat bedrag.

Wie denkt dankzij de bonnetjes te kunnen achterhalen welke wijntjes, biertjes of frisjes de collegeleden het liefst drinken bij de borrel wordt teleurgesteld. De omschrijvingen van de consumpties zijn onleesbaar gemaakt.

Advertentie