Botanische Tuinen krijgen drie jaar om zich te bewijzen

De Universiteit Utrecht gaat de komende drie jaar niet op de Botanische Tuinen in De Uithof bezuinigen, maar ook geen investeringen doen. De tuinen hebben drie jaar gekregen om te bewijzen dat ze zelf meer geld kunnen gaan verdienen.

Afgelopen jaar heeft een speciale stuurgroep gekeken naar de doelen, functies en kosten van de Botanische Tuinen in De Uithof. De stuurgroep keek in opdracht van het College van Bestuur of en waar er bespaard kon worden en of de tuinen meer geld zouden kunnen gaan verdienen. De functies voor onderwijs en onderzoek moesten behouden blijven, ook moest de tuin toegankelijk blijven voor publiek.

De Botanische Tuinen kosten de universiteit zo’n 2 miljoen euro. Dat wordt betaald door het College van Bestuur en de Bètafaculteit. Geld verdienen doen de tuinen onder meer met de verkoop van entreekaarten voor mensen die de voor Nederland unieke collectie willen bezichtigen.

De stuurgroep keek in haar studie onder meer naar de technische staat van het kassencomplex dat aan renovatie toe leek te zijn. Ook bestudeerde de stuurgroep plannen van onder meer de medewerkers en het Utrecht Science Park om de publieksfunctie meer rendabel of zelfs winstgevend te maken.

Conclusie is dat  de kassen tot 2017 of 2018 nog meekunnen. Tussentijdse maatregelen om de kassen bijvoorbeeld energiezuiniger te maken, kosten meer dan ze opleveren. Vandaar, zegt voorzitter van de stuurgroep Joop Kessels, is besloten om de komende 3 jaar “pas op de plaats” te maken. Dit advies is door het College van Bestuur overgenomen. Extra investeringen om de tuinen bijvoorbeeld aantrekkelijker te maken voor het publiek zoals in de plannen van de medewerkers was voorgesteld, zal het universiteitsbestuur ook niet doen. De opdracht aan de Botanische Tuinen om zo efficiënt mogelijk te blijven werken, blijft bestaan.  “Over 3 jaar zal de universiteit keuzes maken voor de komende 20 jaar”, aldus Kessels.

Aantrekkelijkere kassen en hogere entreeprijs
De tuinen vieren dit jaar hun 375 jarig bestaan waarvan 50 jaar in De Uithof. De medewerkers van de Botanische Tuinen zijn “erg blij” met deze pas op de plaats, zegt directeur Arie Oudijk. “We vreesden dat er ingrijpend gekort zou worden op het budget van de tuinen. Nu hebben we de tijd om te bewijzen dat we met het huidige budget meer kunnen gaan inverdienen. We hopen daardoor over 3 jaar een andere uitgangspositie te hebben.”

Inmiddels hebben de Botanische Tuinen enkele maatregelen genomen om meer inkomsten te krijgen. Oudijk: “Deze winter hebben we het kassencomplex zelf opgeknapt waardoor het aantrekkelijker is geworden om de ruimte te huren. Verder komt festival De Beschaving weer hier, en staan er dit lustrumjaar nog meer festiviteiten op het programma waarmee we geld hopen te verdienen. Ook hebben we de entreeprijzen met een euro verhoogd naar 7,50 per kaartje.”

Klachten over de prijsverhoging heeft Oudijk nog niet gehad: “We zijn sinds 1 maart weer open voor het publiek en er zijn al enkele duizenden bezoekers geweest. Velen kunnen gratis naar binnen met hun museumjaarkaart, dus zij merken het niet. Maar bij een eerdere prijsstijging kregen we tot onze verbazing ook geen klachten.”

Gehoopt wordt dat de stijgende lijn in bezoekersaantallen van de laatste jaren doorzet. “Dan gaan we het echt merken in de inkomsten.”

Advertentie