Bouw milieulaboratorium gaat van start

Artist impressions Architectenbureau RAU

Welke invloed hebben de activiteiten van de mens op klimaat, water, lucht en bodem? Dat is de centrale vraag voor het nieuwe laboratorium dat achter het Minnaertgebouw moet herrijzen. Negentig onderzoekers, analisten en technici van drie organisaties werken onder één dak. “Wij werken nu al vaak samen met TNO en Deltares”, vertelt decaan Ronald van Kempen, “maar als je echt fysiek in hetzelfde gebouw zit, kun je veel meer uit die samenwerking halen.” TNO doet heel breed toegepast technisch onderzoek, Deltares komt voort uit TNO en specialiseert zich op toegepast onderzoek dat met water te maken heeft.

Voor Geowetenschappen betekent het niet dat er meer laboratoria bij komen. “In het nieuwe gebouw concentreren we alle bestaande laboratoria van onze faculteit”, legt Van Kempen uit. “De meeste laboratoria zijn nu gevestigd in het gebouw van Aardwetenschappen dat afgebroken gaat worden.”

In het nieuwe laboratorium gebeurt dus meer dan alleen toegepast onderzoek, zegt Van Kempen. “Onze onderzoekers doen ook fundamenteel onderzoek, denk aan de klimaatveranderingen in de oertijd. Dat geeft inzicht in de ontwikkeling van de geschiedenis van het klimaat.”

De universiteit zit voor 45 procent in het project, TNO voor 35 procent en Deltares voor 20 procent. Het architectenbureau RAU is verantwoordelijk voor het ontwerp. Er zijn in het ontwerp verschillende maatregelen genomen om het gebouw duurzaam te construeren, zoals een warmte-koude opslag voor het koelen en verwarmen van ventilatielucht, materiaalbesparing in de betonnen constructievloer en opvang van hemelwater voor toiletspoeling.

De bouw van het laboratorium is te volgen via een webcam.

Advertentie