Brandbrief studentenbonden: ‘Schrap dat bsa alsnog’

Eerstejaars hebben het al moeilijk genoeg zonder te hoeven voldoen aan een bsa, zeggen studentenvertegenwoordigers, foto Pixabay

Eerstejaars hbo-studenten hoeven dit studiejaar niet bang te zijn dat ze worden weggestuurd als ze onvoldoende studiepunten behalen. Door de coronacrisis krijgen ze uitstel van het bindend studieadvies (bsa).

Universiteitenvereniging VSNU ziet, net als vorig jaar, niets in zo’n algemene maatregel. Bij eventuele studievertraging kunnen individuele universiteiten of opleidingen zelf kiezen wat ze doen.

Bekaaid vanaf
Dat stuit veel wo-studenten tegen de borst. Een Utrechtse student begon zelfs een petitie om het bsa dit jaar van de baan te krijgen. In een brandbrief naar hun colleges van bestuur uiten nu ook acht lokale studentenbonden hun ongenoegen. Het is onverantwoord om eerstejaars studenten in crisistijd met een bsa te belasten, schrijven ze.

De universiteiten verwachten geen studievertraging bij de nieuwe lichting eerstejaars: vorig semester, toen de coronacrisis losbarstte, was daar immers ook nauwelijks sprake van. Maar de studenten die vorig jaar aan hun opleiding begonnen, kregen het eerste semester nog gewoon les op de campus, beargumenteren de bonden. Juist de nieuwe lichting eerstejaars komt er volgens hen bekaaid vanaf: zij kennen hun docenten en medestudenten amper.  

Voor individuele studenten die door de crisis in de knel komen, kan het bsa – net als altijd – worden uitgesteld. Maar in dat geval komt de bewijslast bij hen te liggen, werpen de briefschrijvers tegen, en de impact van de coronacrisis is niet altijd gemakkelijk aantoonbaar. Hoe moeten studenten bijvoorbeeld bewijzen dat ze motivatie- of concentratieproblemen hebben?

Abnormaal
De Landelijke Studentenvakbond vindt de handhaving van het bsa alles bij elkaar moeilijk te begrijpen. “Je kunt onder deze abnormale omstandigheden niet van eerstejaars vragen dat ze op een normale manier studeren en netjes alle studiepunten halen”, meent voorzitter Lyle Muns.

De brief (pdf) is ondertekend door Akku (Radboud Universiteit), MSU (Universiteit Maastricht), GSB (Rijksuniversiteit Groningen), Asva (Universiteit van Amsterdam), VSSD (TU Delft), SRVU (Vrije Universiteit), Vidius (Universiteit Utrecht) en SAW (Wageningen University).

Spannend
Het blijft nog even spannend wat er na de verkiezingen met het bsa gaat gebeuren. Een maand geleden vond de Tweede Kamer nog dat er een einde aan moest komen. Minister van Engelshoven zou gaan praten met de onderwijsinstellingen over afschaffing ervan.

Maar dat gesprek wordt nu ‘verbreed’, dankzij een motie van de VVD die gisteren is aangenomen. Misschien moeten onderwijsinstellingen juist meer mogelijkheden krijgen om studenten “voor en tijdens de opleiding” weg te sturen.

Advertentie