Brede zorg om studentenhuisvesting

De kabinetsplannen voor de woningmarkt zijn slecht voor de kenniseconomie, vrezen universiteiten, hogescholen en gemeenten. Ze vragen minister Stef Blok van Wonen studentenwoningen uit te zonderen van de aangekondigde maatregelen.

De VSNU, de HBO-raad en de universiteitssteden maken zich vooral zorgen over het aangekondigde huurplafond, schrijven ze in een open brief aan minister Blok. De maximale huur mag, als alles doorgaat, slechts 4,5 procent van de marktwaarde van een woning bedragen. Dat betekent dat veel studentenhuisvesters hun huurprijzen moeten verlagen. De vrees is dat veel corporaties daardoor uiteindelijk failliet gaan.

“Door de in het regeerakkoord opgenomen maatregelen hebben de ontwikkelaars van verschillende projecten inmiddels aangegeven deze stop te zetten”, schrijven de drie belangenverenigingen. In verschillende studentensteden zijn nieuwbouwprojecten geannuleerd of uitgesteld.

Van het Landelijk actieplan studentenhuisvesting om tot 2016 16.000 extra kamers te bouwen, komt op deze manier niets terecht, stelt de brief. Dat kan nooit de bedoeling zijn: “Voor de economie van Nederland is een sterke kenniseconomie onontbeerlijk. Het bieden van huisvesting aan de kenniswerkers van morgen is daarmee een essentiële schakel in de keten van de kenniseconomie.”

De drie ondertekenaars sluiten zich met hun oproep aan bij Kences, de koepelorganisatie van studentenhuisvesters, die vreest dat de helft van haar leden failliet gaat als de 4,5 procentregel doorgaat. Ze willen op korte termijn met de minister in gesprek.

Tags: vsnu | hbo-raad

Advertentie