UU-alumnus start tweede Utrechtse jongerenpartij

Breuk in raadspartij Student & Starter

Campagne Student & Starter in 2014, foto uit item Hart van Nederland

De chaotische ontwikkelingen hebben te maken met de gewoonte van Student & Starter om raadsleden om de twee jaar te laten rouleren. Volgens de partij wordt daarmee gezorgd voor een frisse blik en krijgen meer jonge Utrechters zo de kans om deel te nemen aan de lokale politiek.

Omdat de termijn van twee jaar van fractievoorzitter Esma Kendir erop zat, ging de partij onlangs op zoek naar een opvolger. Daarbij werd UU-alumnus Sociale Geografie & Planologie Ruben Snijder naar voren geschoven. Snijder stond bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op plaats 7 van de kandidatenlijst.

Om Snijder plaats te laten nemen in de gemeenteraad moesten de vier personen die boven hem stonden op de kandidatenlijst afzien van het raadslidmaatschap. UU-alumnus Informatica Victor Paalman weigerde dit. 

Paalman stond bij de verkiezingen op nummer 2. Een gemeenteraadszetel ging toen aan hem voorbij omdat nummer 3, UU-alumnus Sociologie Annemarijn Oudejans, met voorkeurstemmen werd gekozen. Nu kan hij dus toch de raad in.

De partij is verbijsterd. Paalman zegde een jaar geleden zijn lidmaatschap van de partij op. Voor zijn kandidaatstelling tekende hij bovendien een intentieverklaring waarmee hij aangaf op de hoogte te zijn van de procedures rondom het wisselsysteem en deze te ondersteunen.

In een persbericht laat voorzitter Melanie Pieper weten dat Paalman geen deel zal kunnen uitmaken van de fractie van Student & Starter. “Dat hij ervoor kiest om toch de zetel in te nemen, vinden we een miskenning van onze kiezers.”

Tegenover het AD Utrechts Nieuwsblad erkent Paalman dat hij als kandidaat voor Student & Starter een verklaring ondertekende. Toch vindt hij het verdedigbaar dat hij de raadszetel opeist. “Ik heb destijds vierhonderd voorkeurstemmen gekregen. Een aantal kiezers heb ik gesproken. Hun mening heb ik mee laten wegen in mijn beslissing.’’ 

Paalman zegt in het AD te werken aan de oprichting van een nieuwe partij. Hij wil als eenmansfractie het geluid van de Utrechtse jongeren vanuit de oppositie laten horen.

Student & Starter maakt sinds de laatste verkiezingen voor het eerst deel uit van het Utrechtse stadsbestuur. UU-alumnus Eva Oosters is namens de partij wethouder. Ook met één zetel minder heeft de coalitie van GroenLinks, D66, ChristenUnie, PvdA en Student & Starter nog een comfortabele meerderheid in de raad.

Advertentie