Britse universiteitsvoorzitters nog steeds goed betaald

Britse universiteitsvoorzitters verdienen gemiddeld zo’n 265 duizend euro, exclusief pensioenvergoeding. Nederlandse bestuurders moeten het vanaf 1 januari 2013 met maximaal 224.000 euro stellen, inclusief toelagen en pensioenpremie.

Times Higher Education inventariseerde de salarissen over 2010-2011 van de 163 Britse universiteitsvoorzitters. Ook keken ze naar hun bijbanen en wat die jaarlijks opbrengen. Omgerekend verdienden de voorzitters gemiddeld 265 duizend euro. Daarbovenop ontvingen ze een pensioenpremie van zo’n 39.000 euro. Ter vergelijking: de Britse minister-president Cameron verdient 178.000 euro. Slechts twintig bestuursvoorzitters – met name die van kunstopleidingen – bleven daaronder.

De voorzitters van de universiteiten van Oxford , Birmingham en Imperial College London verdienden het meest. Hun jaarsalaris inclusief vergoedingen, maar exclusief pensioenpremie, bedroeg respectievelijk 464.000, 460.000 en 443.000 euro. Ongeveer de helft van de universiteitsvoorzitters zag zijn salaris met meer dan een half procent stijgen. Tien procent verdiende hetzelfde en een kwart ging juist minder verdienen.

De bestbetaalde Nederlandse universiteitsvoorzitter in 2010-2011 was Aalt Dijkhuizen van Wageningen Universiteit. Hij verdiende zo’n 350.000 euro. Bij de hogescholen voerde Fontys-voorzitter Marcel Wintels de lijst aan met 246.000 euro.

Naar alle verwachting wordt de Wet normering topinkomens binnenkort door de Eerste Kamer aangenomen. Bestuurders van Nederlandse universiteiten mogen dan straks nog 225 duizend euro verdienen, inclusief pensioengelden en andere vergoedingen. Voor hbo-bestuurders is dat bedrag op 195 duizend euro gemaximeerd.

Times Higher stelt dat het voor de Britse universiteitsvoorzitters belangrijker dan ooit is om hun salaris te rechtvaardigen nu studenten tot elfduizend euro collegegeld moeten gaan betalen.

Advertentie