Bsa aan de UU: coronacrisis is “uitzonderlijke omstandigheid”

Eerstejaars in andere tijden, afgelopen zomer tijdens de UIT. Foto DUB

Dat is de Utrechtse vertaling van de landelijke afspraken over onder meer het bindend studieadvies die de minister donderdag bekendmaakte. Daarbij is overigens nog niet duidelijk of álle studenten die dit jaar niet aan de bsa-norm voldoen, door mogen studeren. De UU wil volgende week gaan bekijken of studenten die ook zonder coronacrisis in de problemen waren gekomen naar het tweede jaar kunnen, zo blijkt uit navragen.

Het was in Utrecht overigens altijd al mogelijk dat studenten zo’n aangehouden advies kregen, maar de betrokken student moest dan wel te maken hebben gehad met “uitzonderlijke omstandigheden”. In een mail die de UU vrijdag naar alle studenten en medewerkers stuurde, staat dat de coronacrisis zal worden beschouwd als zo’n “uitzonderlijke omstandigheid”. Net als voorheen zullen studenten die zonder positief bsa-advies doorstuderen, in hun tweede jaar álle 60 studiepunten van het eerste jaar moeten halen.

Voor huidige tweedejaars studenten met een “aangehouden advies” die nog proberen te voldoen aan die eis zal een "maatwerk"-oplossing worden gezocht. Andere studenten die als gevolg van de coronacrisis studievertraging oplopen, bijvoorbeeld doordat een stage of practicum niet doorgaat, kunnen een beroep doen op het profileringsfonds. Maar dat kan pas als de studievertraging al is opgelopen, dus op zijn vroegst vanaf collegejaar 2020-2021.

Volgens afdelingshoofd onderwijs van de UU Renée Filius zijn er veel studenten die al op voorhand aanspraak willen maken op het profileringsfonds. “Maar daar kunnen we op dit moment weinig mee. Per aanvraag moet een examencommissie vaststellen dat de vertraging daadwerkelijk door het coronavirus komt."

In de mail worden studenten die vrezen in financiële problemen te komen door de huidige situatie verwezen naar DUO. Die heeft de leenvoorwaarden versoepeld.

Verder wil de UU eerder dan tot nu toe gezegd werd een besluit nemen over de manier waarop er vanaf 20 april in blok 4 college wordt gegeven. Uiterlijk volgende week vrijdag krijgen studenten en docenten te horen of ook dan het onderwijs online zal zijn.

(Dit is een nieuwe versie van het artikel. Door een misverstand werd er aanvankelijk verkeerde informatie verstrekt)

Tags: coronavirus | bsa

Advertentie