Studenten spelen de One Health Game, een virtueel spel waarin zo snel mogelijk moet worden gereageerd op een uitbraak van een infectieziekte. Bezoekers van het IVSA-congres speelden het spel in groepjes.

Buitenlandse diergeneeskundestudenten bezoeken Uithof

Body: 

Ruim 100 studenten uit meer dan 30 landen bezochten deze zomer De Uithof voor een internationaal congres over diergeneeskunde.

Ruim 100 studenten uit meer dan 30 landen bezochten deze zomer De Uithof voor een internationaal congres over diergeneeskunde.

Van 28 juli tot 7 augustus vonden in Utrecht bijna dagelijks lezingen en workshops plaats over diergeneeskunde. Dit in het kader van het jaarlijkse congres van de de International Veterinary Students' Association (IVSA), dat dit jaar plaatsvond bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Tijdens het congres speelden de studenten de One Health Game, een spel dat is ontwikkeld door de beroepsvereniging van dierenartsen. In het virtuele spel moeten spelers zo snel en slim mogelijk reageren op de uitbraak van een op dier naar mens overdraagbare infectieziekte, zoals de Q-koorts. Ook bezochten de in totaal 108 deelnemende studenten een megamelkveehouderij, een rondeelstal, de Oostvaardersplassen en de Hoge Veluwe.

Bij het congres traden twee UU-studenten toe tot het internationale bestuur van de IVSA. Pim Polak is, zoals DUB al eerder meldde, voor het studiejaar 2013-2014 benoemd tot president van de mondiale studentenkoepel. Hannah van Velzen zal in het bestuur plaatsnemen als sponsorship director.

Facebook Twitter Whatsapp Mail