Burgemeester Utrecht kan beter geen lid zijn van Raad van Toezicht UU

Jan van Zanen kan als hij op 1 januari 2014 benoemd wordt tot burgemeester van Utrecht zeer waarschijnlijk geen lid van de Raad van Toezicht blijven. “De beide functies lijken onverenigbaar”, zegt  Marjan Oudeman, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Nog even werd in het midden gelaten of Jan van Zanen na zijn aantreden als burgemeester deel mag blijven uitmaken van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht. Tijdens de universiteitsraadsvergadering van 11 november, liet collegevoorzitter Marjan Oudeman er geen misverstand over bestaan. Als Jan van Zanen écht de burgemeester van Utrecht wordt, dan moet hij zijn zetel in de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht opgeven. “Maar”, zo voegt ze er de positieve noot aan toe, “dan hebben we wel een burgemeester die de universiteit heel goed kent.”

Nadat het nieuws over de mogelijke benoeming van VVD'er Jan van Zanen als burgemeester wereldkundig werd gemaakt, was nog niet duidelijk of hij zou kunnen aanblijven als lid van de Raad van Toezicht van de UU. Het reglement van de RvT gaf geen uitsluitsel.

DUB legde de vraag voor aan de hoogleraren van Bestuurs- & Organisatiewetenschappen. Die hebben er voor doorgeleerd, dachten we. Mirko Noordegraaf beantwoordde de mail namens zijn B&O-collega’s Maarten van Bottenburg en Mark Bovens. Een pasklaar antwoord hebben ze niet, maar ze wilden er vanuit hun specialisme wel wat over zeggen.

Dat de heer Van Zanen in de RvT zit, vinden de bestuurskundigen prima. Het is een goede manier om de stad (naast zijn eerdere raadslidmaatschap, wethouderschap, en eventuele andere maatschappelijke functies) te leren kennen. En voor de universiteit is het gunstig dat de nieuwe burgemeester de UU al goed kent. En hoewel de bestuurskundigen de regels, codes, bepalingen en reglementen in dit specifieke geval niet kennen, gingen ze ervan uit dat Van Zanen de functie na aantreden uit eigen beweging neerlegt. Dat is volgens hen heel normaal, en daar hoeft niemand iets dwingends voor te doen. 

Dat blijkt dus niet nodig. Nu is al duidelijk dat de functie van burgemeester onverenigbaar geacht wordt met het bekleden van een zetel van de Raad van Toezicht van de universiteit in dezelfde stad. Van Zanen zal zijn zetel dus afstaan per 1 januari. Dat betekent dat de universiteit op zoek moet naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, omdat ook Caroline Princen vanaf januari haar functie moet neerleggen. Inmiddels wordt al een profiel geschreven voor de opvolger van collegelid Hans Amman die per 1 februari vertrekt om vice-voorzitter te worden van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

Advertentie