Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, sprak tijdens de opening van het academisch jaar in Utrecht.

Bussemaker: ‘De universiteit is meer dan een supermarkt’

Body: 

De universiteit moet meer zijn dan een supermarkt waar studenten bij het afrekenen een diploma als kassabon krijgen. Dat zei minister Jet Bussemaker maandag bij de opening van het academisch jaar in de Utrechtse Domkerk.

De universiteit moet meer zijn dan een supermarkt waar studenten bij het afrekenen een diploma als kassabon krijgen. Dat zei minister Jet Bussemaker maandag bij de opening van het academisch jaar in de Utrechtse Domkerk.

Onderwijs moet zich volgens haar minder richten op kennisoverdracht en meer op vaardigheden en vorming. Bussemaker wil de komende jaren "écht" investeren in kleinschalig en intensief onderwijs. Zo krijgen de studenten wat terug voor het inleveren van de basisbeurs.

Studeren moet dus anders. Het gaat volgens Bussemaker niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden, verbeeldingskracht en vorming. "De student moet nadenken over wie hij als mens is en hoe hij een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke problemen."  

Ze spreekt de student daarbij ook direct aan. "Voor de kwaliteit van het onderwijs is het cruciaal dat studenten niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk wakker zijn. Studenten die slecht zijn voorbereid of zelfs geen idee hebben waarom ze er zitten, zijn niet alleen voor een docent heel oninspirerend, maar ook voor elkaar.”

Bussemaker gaf in haar toespraak aan goed gekeken en geluisterd te hebben naar de kritische geluiden op de universiteit. Zo heeft ze het plan van de Teaching Academy opgepakt voor een vernieuwingsimpuls voor het onderwijs. Dat is het Comeniusprogramma geworden. Ze roemt het idee van Career Services en steunt de studenten van de Universiteitsraad met hun plan om studenten meer bij het onderwijs te betrekken.  

Ook de harde boodschap die rector Bert van der Zwaan uitsprak tijdens de afgelopen dies over de bureaucratische regelgeving was bij haar aangekomen. Ze belooft kritisch te zullen kijken naar de taken van de accrediteringscommissie NVAO, de inspectie en de reviewcommissies. Maar Bussemaker wil ook dat de universiteiten en faculteiten hun eigen regelgeving nog eens onder de loep nemen.  

Ze wil docenten meer professionele vrijheid geven, maar dat betekent niet dat ze een vrijbrief krijgen. Er komen wel degelijk nieuwe kwaliteitsafspraken en Is studentenrendement geen verboden woord.

De Utrechtse collegevoorzitter Marjan Oudeman sloot in haar toespraak aan bij het verhaal van de minister. Ze ziet het als opdracht voor de universiteiten een nieuwe generatie op te leiden die kan omgaan met onzekerheden, die ondernemend is en creatief inspeelt op snelle veranderingen.

Ze beloofde de eigen bureaucratie tegen het licht te houden en met de studenten en docenten in debat te gaan over de toekomst van de universiteit. 

De lijn van de kleinschalige colleges met persoonlijk contact heeft de UU al ingezet en zal verder uitgewerkt worden. Ze wees de minister fijntjes op de mogelijkheid van selectie, die genoemd wordt in het strategisch plan dat Bussemaker deze zomer presenteerde.

Facebook Twitter Whatsapp Mail