Bussemaker informeerde Kamer wél correct, vindt ze zelf

Minister Bussemaker blijft erbij: onderwijsinstellingen mogen studiepunten laten vervallen om studenten tot sneller studeren aan te sporen. Daarover heeft ze de Tweede Kamer correct geïnformeerd, stelt ze.

Het was een stevig verwijt van jurist en hogeronderwijsexpert Peter Kwikkers. “De minister moest de rechtshistorie eens nalezen voordat ze de Kamer onvolledig of onjuist informeert”, zei hij. De wet zou minder ruimte bieden voor het beperken van de geldigheidsduur van tentamen dan Bussemaker aan de Tweede Kamer schreef.

Niet waar, antwoordt minister Bussemaker nu op schriftelijke vragen van de Socialistische Partij. Ze hoeft haar uitspraken niet te rectificeren, stelt ze.

Studiepunten blijven in principe voor altijd geldig, tenzij een onderwijsinstelling de geldigheidsduur beperkt. Oorspronkelijk was die bepaling in de wet bedoeld om te voorkomen dat trage studenten met verouderde kennis zouden afstuderen.

Maar onderwijsinstellingen gebruiken deze mogelijkheid tegenwoordig ook voor een ander doel. Studenten willen graag hun diploma behalen voordat hun oude studiepunten vervallen. De beperkte geldigheid van tentamens werkt als stok achter de deur.

En Bussemaker heeft daar geen problemen mee. “Onderwijskundige inzichten kunnen in de loop der jaren evolueren. De wet biedt ruimte voor een dergelijke didactische toepassing van de wettelijke bepaling.”

Advertentie