Bussemaker jaagt op wanbetalers

Ergens op de wereld wonen 30.000 onvindbare afgestudeerden die hun studieschuld niet terugbetalen. Dat kost de schatkist 83 miljoen euro, maar DUO zet alles op alles om hen op te sporen, verzekert minister Bussemaker.

Oud-studenten die naar het buitenland verhuizen, zijn vaak moeilijk te traceren. Als ze hun nieuwe adres niet zelf doorgeven, is het voor DUO bijna ondoenlijk om hun studieschuld te innen. Ongeveer 5 procent van de afgestudeerden lost niet af terwijl dat wel zou moeten, schrijft minister Bussemaker aan de Kamer. Zo´n 80 procent van hen heeft de Nederlandse nationaliteit, het leeuwendeel woont in het buitenland.

Al in het najaar van 2012 stelde het ministerie van Onderwijs een actieplan op. DUO heeft tien man gezet op het opsporen van wanbetalers: zij schakelen bijvoorbeeld buitenlandse incassobureaus in, houden social media in de gaten en in het uiterste geval worden paspoorten in een signaleringssysteem gezet. Dat laatste kan alleen als de oud-student een Nederlands paspoort heeft.

Die aanpak werkt goed, concludeert Bussemaker. In de eerste vier maanden van 2013 heeft DUO 2.600 debiteuren opgespoord, tegenover 400 in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft volgens de minister al bijna 800.000 euro opgeleverd.

Daar blijft het volgens haar niet bij. Ook de komende tijd blijft de overheid actief op zoek naar de verdwenen oud-studenten, verzekert Bussemaker de Tweede Kamer. 

Advertentie