Bussemaker: lenen van de overheid is niet eng

De politici die tegen het leenstelsel zijn, strooien met onheilspellende cijfers. De meeste getallen zijn uit de lucht gegrepen, zei minister Bussemaker vandaag tijdens het Kamerdebat over het leenstelsel.

“Lenen van de overheid is niet eng”, benadrukte Bussemaker vandaag in de Tweede Kamer. Ze herhaalde het meermalen: de rente is laag, de terugbetaalregels zijn soepel. Dat duizenden scholieren gaan afzien van het een studie, is volgens haar niet op onderzoek gebaseerd.

Dat alle studenten straks tienduizenden euro’s schuld opbouwen, ook niet. “We blijven uiteraard volgen wat er gaat gebeuren, maar laten we wel redelijk blijven. We moeten toekomstige studenten geen angst aanjagen”, hield ze de oppositie voor.

Moties van de ChristenUnie om gehandicapte studenten en alleenstaande ouders meer tegemoet te komen, ontraadde de minister omdat dat volgens haar niet nodig is. Zij kunnen immers van hetzelfde soepele terugbetaalregime gebruik maken als ieder ander.

Waar de minister wel over wil nadenken: de problemen die kunnen ontstaan als werkloze jongeren onder de 27 van hun gemeente moeten gaan studeren. Ze krijgen geen bijstandsuitkering en worden verplicht een studieschuld op te bouwen, terwijl sommige jongeren uiteindelijk nooit een diploma halen. Zowel SP als GroenLinks stelden vragen over het nieuws dat het Hoger Onderwijs Persbureau dinsdag bracht.

De minister weet zo een-twee-drie niet wat en of zij daar iets aan kan doen. “Dit is vrij ingewikkeld, omdat ik dit moet bespreken met het ministerie van Sociale Zaken en met gemeenten.” Ze hoopt meer uit te kunnen leggen als het wetsvoorstel om de basisbeurs af te schaffen klaar is. Als het goed is ligt dat wetsvoorstel begin september op het bureau van de Kamerleden.

Advertentie